Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 april

Op woensdag 26 april a.s. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland in het gebouw van WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven.

De agenda voor leden komt op korte termijn op de website van onze vereniging. Zo ook de financiële stukken en het jaarverslag. Van het financiële verslag en de notulen van 2016 zullen enkele exemplaren ter inzage liggen.

De avond begint om 20.00 uur en duurt voor wat betreft het officiële gedeelte tot 21.00 uur. Om 21.15 uur start een lezing over het “Hart van Amersfoort” door Lies Haans-Berends.

De lezing duurt ongeveer een uur. Voor leden is de lezing gratis, voor niet-leden € 5,00.