Amersfoortseweg

KB_TEN_Register_Amersfoortseweg Deze prentbriefkaart (Amersfoortsche Straatweg 1900) toont de Amersfoortseweg gezien in noordoostelijke richting. De foto is genomen vanaf de Utrechtseweg, kijkend richting Amersfoort.

Opmerkelijk is de rust die van het plaatje uitgaat, temeer als men bedenkt hoe druk het hier nu dagelijks is met af en aan rijdende auto’s. De naam Amersfoortseweg heeft uiteraard te maken met het feit dat de weg leidt naar Amersfoort. Het bestek voor het tracé van de Amersfoortseweg kwam gereed in 1652.

Voor de aanleg van deze weg werd een strook grond tussen De Bilt en Amersfoort verdeeld in vakken, die in eigendom werden uitgegeven aan personen, die in ruil daarvoor het aanpalende deel van de weg moesten (laten) aanleggen. Het laatste stuk van de oorspronkelijke weg, bezien vanaf Amersfoort, werd rond 1805 verlegd.

Oorspronkelijk liep de weg ten oosten van boerderij Den Eyck, gelegen op deze kaart aan de rechterkant van de weg. De toenmalige eigenaar van het landgoed Vollenhoven, Pieter de Smeth, liet de weg naar het westen verleggen, waardoor er een zichtas ontstond voor het huis Vollenhoven.

In 1809 werd de weg bestraat met klinkers en vanaf die tijd werd de weg meestal Amersfoortsestraatweg genoemd. Rond 1930 werd de weg een betonweg.

In 1967 werd de weg verdubbeld, waarna de weg rond 1980 nogmaals werd gereconstrueerd. Het steeds drukker wordende verkeer vroeg en vraagt nog steeds regelmatig om aanpassingen.