Arenberg

Deze kaart toont ons Huize Arenberg, gelegen hebbend aan de noordkant van de Utrechtseweg.

KB_TEN_Register_Arenberg
Huize „Arenberg”, De Bilt (1910?)

Het huis lag ongeveer daar waar nu de straat Park Arenberg begint. Het lag dus schuin tegenover Sluishoef (zie Landgoederen/Sluishoef). Het bij Arenberg behorende park strekte zich uit van de Utrechtseweg tot de Blauwkapelseweg.

De vroegste vermelding van de naam Arenberg dateert al uit 1689. Maar in 1610 moet er al sprake zijn geweest van een ‘groot huis’ ter plekke. Het heeft diverse eigenaren gekend, zoals o.a. Jan van Wickevoort Crommelin, canonick in den Capittele van St. Pieter. Van hem is bekend, dat hij er ook woonde en er op 13 juni 1740 overleed. In 1823 kwam Arenberg in het bezit van jhr. Diderik Willem Jacob Strick van Linschoten. Die liet in 1832 in zijn park een duiventoren bouwen.

Het huis kwam in 1922 in het bezit van de Exploitatie Mij NV De Nieuwe Weg, gevestigd te Utrecht. In 1928 werd het huis afgebroken. Er werd een woonwijk gerealiseerd die de naam Park Arenberg kreeg. Wel rest nog de in 1832 gebouwde duiventoren, die te vinden is in het Van Boetzelaerpark (zie Dorpsgezichten/Boetzelaerpark, Van).