Beethovenlaan

Op 19 maart 1918 werden er namen gegeven aan lanen die deel gingen uitmaken van het nieuw ontworpen villapark, Oosterpark genaamd. De lanen werden vernoemd naar componisten. De op deze kaart getoonde weg was vernoemd naar Ludwig von Beethoven, een Duitse componist die leefde van 1770 tot 1827.

Tegenwoordig is de naam componistenbuurt in gebruik voor dit deel van Bilthoven. De naam Oosterpark is in de vergetelheid geraakt. De eerste villa’s in de componistenbuurt verrezen in of kort na 1915. Het lanenpatroon is nog origineel. Kenmerkend voor de buurt is de opzet van het stratenplan. Straalsgewijs lopen zes lanen richting Bachlaan.

Deze opname toont ons de Beethovenlaan anno 1923, kijkend richting Bachlaan. Het profiel van de Beethovenlaan bestaat uit een klinkerbestrating met aan weerszijden een brede berm met bomen. De klinkerbestrating is in de hele componistenbuurt te vinden.

KB_TEN_Register_Beethovenlaan
Bilthoven. Beethovenlaan (1923)

Enkele architectonisch belangrijke villa’s aan de Beethovenlaan zijn te vinden op de nummers 6 en 7. Op nummer 6 staat De Kloek, een villa gebouwd in 1920 in de stijl van de Amsterdamse School. De tuin werd door Otto Schulz ontworpen. Op nummer 7 vinden we De Dennenhut, een in 1918 gebouwd landhuis, eveneens in de stijl van de Amsterdamse School.

Op de kaart zijn de nieuw gebouwde villa’s nauwelijks te zien. Wel is het bosrijke karakter van de laan duidelijk in beeld gebracht, een beeld dat ook heden ten dage nog waar te nemen is. Wel is duidelijk dat vroeger vooral naaldbomen (grove den) overheersten terwijl er nu vooral loofbomen aanwezig zijn.