Berkenhorst

Het onderschrift op deze kaart luidt: Huize „Berkenhorst”. Albert Cuyplaan, Bilthoven. Het huidige adres is echter sinds 1968 De Hooghlaan 1.

KB_TEN_Register_Berkenhorst
HUIZE „BERKENHORST”. Albert Cuypl. Bilthoven

In een brief d.d. 21 mei 1968 vroeg B. Doedens namens Th.J. Jacobse, de toekomstige eigenaar, toestemming voor deze adresverandering. In opdracht van Jacobse werd het huis verbouwd en kwam de ingang aan de De Hooghlaan. Dit verzoek werd kennelijk ingewilligd, want blijkens een iets later schrijven is het adres van de heer Jacobse inderdaad De Hooghlaan 1.

De bouwvergunning voor het pand werd aangevraagd in september 1926. Door Burgemeester en Wethouders werd aan de weduwe M. van Santen op 8 oktober 1926 vergunning verleend voor de bouw van een villa aan de Albert Cuyplaan / hoek De Hooghlaan.

Een half jaar later werd er nogmaals een vergunning verleend, ditmaal met betrekking tot de bouw van een rietmatten loods, waarin geen motorrijtuigen of motorrijwielen geplaatst mochten worden. Die vergunning was maar vijf jaar geldig. Op 3 juni 1932 werd aan mevr. A.E. Helling-Raké vergunning verleend om deze loods wederom vijf jaar te mogen behouden.

Burgemeester en Wethouders verleenden op 8 juni 1936 vergunning aan zuster E. van Kaathoven om het pand, gelegen aan de Albert Cuyplaan 32, uit te breiden. De naam van zuster Van Kaathoven werd in 1927 al met betrekking tot dit pand genoemd. In het Bilthovensch-adresboek uit 1927 worden zowel mevr. A.E. Helling-Raké als zuster E. van Kaathoven vermeld, wonend in de Albert Cuyplaan, huis Berkenhorst. Ook in het adresboek uit 1937, alsmede in dat van 1949, wordt zuster E. van Kaathoven vermeld, wonend in de Albert Cuyplaan 32.

Berkenhorst was in de jaren dertig van de vorige eeuw als rusthuis in gebruik. Blijkens een advertentie bood zuster E. van Kaathoven een tehuis voor een klein aantal gasten aan, zowel tijdelijk en doorlopend, waarin alle moderne comfort aanwezig was. Bovendien was het rusthuis, blijkens de advertentie, vlak bij bosch en hei gelegen.

In 1947 woonde zuster E. van Kaathoven nog op hetzelfde adres. Over een rusthuis of pension staat echter niets meer vermeld. Wellicht was ze toen zelf aan rust toe!