Bilderdijklaan

Deze prentbriefkaart toont ons de Bilderdijklaan anno 1937. Deze laan maakte deel uit van het in 1911 ontworpen villapark Drakenstein. Dat park was volgens de tekst op een verkoopposter uit 1912 gelegen nabij het station De Bilt aan den Straatweg naar Soestdijk.

De naam Drakenstein is al tientallen jaren niet meer in gebruik. Tegenwoordig wordt dit gedeelte van Bilthoven de literatorenbuurt genoemd.

KB_TEN_Register_Bilderdijklaan
Bilthoven, Bilderdijklaan (1937)

Het eerste gedeelte van de Bilderdijklaan heette aanvankelijk Marislaan en was gelegen in het z.g. Ensahpark. De naam Bilderdijklaan werd op 28 juli 1911 gegeven aan dat stuk weg dat in het park Drakenstein gelegen was. Bij raadsbesluit van 23 november 1926 werd de Marislaan omgedoopt tot Bilderdijklaan.

Men wilde meer uniformiteit in de naamgeving in de verschillende parken. De lanen gelegen aan de oostkant van de Soestdijkseweg kregen daarom voor wat betreft het Ensahpark en het park Drakenstein de namen van literatoren en schrijvers.

Willem Bilderdijk is een Nederlands literator die geleefd heeft van 1756 tot 1831. Deze briefkaart laat ons dat gedeelte van de laan zien, waar zich heden ten dage aan de rechterkant de winkels bevinden: Het kleine dorp. Ondanks de voor Bilthoven vrij dichte bebouwing is toch het groene karakter op de kaart goed waarneembaar.