Blauwkapelseweg

De Blauwkapelseweg is van oorsprong een middeleeuwse ontginningsdijk. De weg leidt, zoals de naam al doet vermoeden, naar Blauwkapel.

Daar waar vroeger deze weg de oude weg Utrecht-Hilversum sneed heeft men sporen gevonden van een slot, het Huis te Veen. De bezitters van dat huis hebben in 1451 een kapel gesticht die, vanwege haar blauw geverfde plafond, de Blauwe Capel werd genoemd.

De naam Blauwkapelseweg zal dus pas na laatstgenoemd jaar in gebruik zijn gekomen. De weg bestond toen echter al enkele eeuwen en werd ook vaak Achterweg of Veenweg genoemd. Pas in 1903 werd er tot officiële naamgeving overgegaan en werd deze weg – voor wat betreft het Biltse gedeelte – Blauwcapelsche weg genoemd (nu: Blauwkapelseweg).

KB_TEN_Register_Blauwkapelseweg_1
Groet uit de Bilt. Blauwkapelsche weg (1929)

De bebouwing aan de noordzijde van de weg dateert grotendeels uit de jaren twintig van de 20e eeuw. De Blauwkapelseweg toont nog een rustig straatbeeld, iets wat heden ten dage beslist niet meer het geval is. We zien de weg in oostelijke richting vanaf het kruispunt met de Kerklaan.

Aan de rechterkant is nog geen bebouwing te zien. Die gronden behoorden nog tot de bezittingen van de eigenaren van Sandwijck, de familie Van Boetzelaer. De Blauwkapelseweg werd omstreeks 1917 verhard. Aan weerszijden werden trottoirs aangelegd en bomen geplant. Veel van die bomen werden echter in 1970 weer gerooid om de weg te verbreden.

Rond 1933 werd de Blauwkapelseweg verhard. De laatste jaren zijn er diverse malen veranderingen in deze weg aangebracht. Dit alles om het steeds drukker wordende sluipverkeer tegen te gaan. Velen, wonend aan de Blauwkapelseweg, zullen hunkeren naar de rust die de hier getoonde kaarten laten zien. En al zullen de thans genomen maatregelen de verkeersstroom ongetwijfeld doen verminderen, zo rustig als in 1922 zal het nooit meer worden.

KB_TEN_Register_Blauwkapelseweg_2
Blauwkapelscheweg, de Bilt (1921)

Op de kaart van 1921 kijken we in westelijke richting en staan ongeveer bij het begin van de Hessenweg. De eerste drie huizen dragen tegenwoordig de nummers 6, 8 en 10. Het vierde pand is het huidige nummer 16, gebouwd in 1920. Het pand dat nu nummer 2 heeft, de voormalige bakkerij Poelgeest, zou korte tijd later gebouwd worden. De nummers 12 en 14 werden in 1925 gebouwd.

Aan de linkerkant kan men achter de meisjes het begin van de Molenweg zien (ook wel Molensteeg genoemd), die naar de Utrechtseweg liep. In 1364 lag er bij de Utrechtseweg al een molenwerf; de molen was eigendom van het Vrouwenklooster.

De Molenweg werd tot 1930 nog gebruikt als voet- en fietspad. Bij de aanleg van het Van Boetzelaerpark is deze weg grotendeels verdwenen.