Bodemvondsten in De Bilt

Bodemvondsen in De Bilt.

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_1
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
1a beker 14e eeuw(drinkbeker); steengoed; licht gevlamd; uit Siegburg (Hessen); gerestaureerd
1b beker 14e eeuw (drinkbeker); steengoed; licht gevlamd; uit Siegburg; gerestaureerd
1c beker 14e eeuw (drinkbeker); steengoed; licht gevlamd; uit Siegburg; gerestaureerd
1d (trechter)beker 15e eeuw (drinkbeker); steengoed; rood-oranje gevlamd; uit Siegburg; gerestaureerd

In de keukeninventaris van het klooster was ook geïmporteerd aardewerk aanwezig. Het klooster lag op korte afstand van Utrecht, het snijpunt van belangrijke handelsroutes. De route Biltse SteenstraatHessenweg, die langs het klooster liep, was er één van.

Enkele geïmporteerde bekers uit het Duitse Siegburg konden worden gerestau­reerd. Ze dateren vermoedelijk uit de 14e en 15e eeuw en zijn uit grijs en oranje gevlamd aardewerk vervaardigd

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_2

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_3
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
2 pot 12e eeuw (kookpot); grijs; gerestaureerd
3 pot 12e tot 15e eeuw (kookpotje); blauwgrijs; gerestaureerd; zeer dunne wand: vakmanschap!

Bij de opgravingen rond het Vrouwenklooster zijn scherven gevonden van kookpotten. Het gaat om ronde potten uit grijsbakkende klei. Dergelijke potten werden in de hete as gezet en met twee stokken, die onder de rand van de pot werden geschoven, er weer uitgetild wanneer het voedsel gaar was. Twee van deze potten konden worden gerestaureerd. De kleinste is 11,5 cm hoog en heeft een opening van 10 cm (afb. 2). De grootste heeft bovendien diagonale ribbels over het gehele oppervlak. Een versiering van praktische aard, want een geribbelde pot geeft bij schoonmaken en opbergen meer houvast dan een gladde pot (afb. 3).

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_4
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
4 kom 14e eeuw? (kom) licht geelrose aardewerk; uit Maasvallei (Ardennen); gerestaureerd

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_5
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
5a pot 15e eeuw (pispot); rode aardewerk; gerestaureerd; met aantastingsringen van urine
5b pot 15e eeuw (pispot); roze aardewerk; gerestaureerd

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_6
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
6 nap 17e eeuw (kom); blauw-grijs aardewerk; gerestaureerd; bodem had brandsporen
7 nap 17e eeuw; roze aardewerk; gerestaureerd; bodem had brandsporen

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_7
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
8 kom 15e eeuw (beslagkom); rood aardewerk
Inwendig sterk gesleten glazuur door roeren; zwart verbrande bodem door het vuur. Zie schilderij Vermeer: Het melkmeisje.

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_8
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
9a schaaltje 14e-15e eeuw; steengoed; Siegburg; gerestaureerd
9b schaaltje 14e-15e eeuw; steengoed; Siegburg; gerestaureerd
9c schaaltje 14e-15e eeuw; steengoed; Siegburg; gerestaureerd

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_9
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
10 koekenpan 15e eeuw; rose aardewerk; gerestaureerd, op greep gemerkt

Typisch keukengerei zijn enkele napjes. Ze hebben een hol handvat waarin een stok werd gestoken. Voorts zijn er enkele koekenpannen van rood aardewerk gevonden. Deze zijn aan de binnenkant geglazuurd. Het afgebeelde exemplaar heeft een diameter van 21 cm.

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_10
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
11 a (links) kom 15e eeuw; rozerood aardewerk; gerestaureerd Vindplaats: Vrouwenklooster KNMI terrein t.pl.v. “Stenen Camer”. 14 cm hoog, naast oor ingekrast: “Walborch”
11 b (rechts) potje 15e-16e eeuw; zalfpotje?; rozerood aardewerk

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_11
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
12 kom 14e eeuw (>1450); kookpotje; rozerood aardewerk. Heeft in vuur gestaan.

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_12
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
13 pot 15e eeuw; pispot; rozerood aardewerk; gerestaureerd

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_13
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
14 bord 15e eeuw; rozerood aardewerk

Het klooster bezat, gezien de vele gevonden grepen een groot aantal van dit soort koekepannen bestemd, gezien de merktekens, voor persoonlijk gebruik.

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_14
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
15 kom 15e eeuw; rozerood aardewerk; gerestaureerd

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_15
Vindplaats: boerderij t.pl.v. Winkelcentrum Planetenbaan
16 schotel 1822; geelwit; uit Keulen?; gerestaureerd
“wos mein Gott will so ist dos mein Ziel”

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_16
Vindplaats: boerderij t.pl.v. Winkelcentrum Planetenbaan
17 bord uit ?; wit faience; gerestaureerd

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_17
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
18 kandelaar 16e eeuw; rood

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_18
Vindplaats: Oostelijk van het oudste KNMI-hoofdgebouw
19 spaarpotje 17e eeuw; rood (gedeeltelijk groen glazuur); geheel gaaf exemplaar. Een van de aardigste vondsten. Het potje is 7 cm hoog en heeft een diameter van 4,5 cm. Geld zat er niet in. Om de een of andere reden heeft het iets heel tastbaars.

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_19
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
20 olielampje 15e eeuw?; rozerood

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_20
Vindplaats: Vrouwenklooster achter tuinen Kloosterlaan 7-8
21 spinsteentjes 15e-16e eeuw; wit

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_21
Vindplaats: Boerderij Olden Brandenburg
22 wandtegel 1810; wit

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_22
Vindplaats: Boerderij Olden Brandenburg
23 wandtegel 1750; wit

KB_BO_Archeologie_Bodemvondsten_23
Vindplaats: Boerderij Olden Brandenburg
23 wandtegel 1810; wit

Bron:

  • Verzameling oud gebruiksaardewerk Streekarchief.
  • Gedeeltelijk gerestaureerd.
  • Postema A. Middeleeuws aardewerk uit het vrouwenklooster De Biltse Grift nr. 3 (1993) 4-7