Boek “Bilthoven 100 jaar” Gelegenheid tot vóórintekening

Nieuws_170606aDe Historische Kring D’Oude School viert in 2017 haar 25-jarig jubileum. Zij biedt haar leden, overige inwoners van De Bilt en belangstellenden een jubileumgeschenk aan. Het is een boek over “Bilthoven 100 jaar”.

De geschiedenis van vele aspecten van Bilthoven, zoals bijvoorbeeld Inventum, de zwembaden, de WVT, de geestelijke stromingen, de bouw van villa’s en de wijken De Leijen en Tuindorp komen aan de orde. Het boek omvat ongeveer 260 rijk geïllustreerde pagina’s met vele foto’s in kleur en zwart/wit, met harde kaft en ingebonden. Het is een jubileumuitgave!

Als u een exemplaar wilt reserveren, maakt u dan het verschuldigde bedrag over naar IBAN NL 29 INGB 0000 3006 83, o.v.v. “Boek Bilthoven 100 jaar” en uw naam en adres. Dit is mogelijk tot 11 oktober 2017.

  • leden HK uit de gemeente De Bilt € 10,- (gratis bezorging)
  • leden HK van elders € 10,- + € 5,- verzendkosten (totaal € 15,-)
  • niet-leden uit De Bilt € 15,- (gratis bezorging)
  • niet-leden elders (Nederland) € 15,- + € 5,- (totaal € 20,-)

Bedrag overmaken: o.v.v. “Boek Bilthoven 100 jaar”. Wilt u als voorintekenaar uw naam vermeld hebben in het boek? Dat is alleen mogelijk als u voor 31 augustus uw voorintekening doorgeeft. Geef in dat geval uw eventuele titel, voorletters, naam en adres door.

Na 11 oktober 2017 is het boek slechts via een aantal verkooppunten verkrijgbaar voor € 19,95.