Boslaan

De kaart onder toont ons de Boslaan anno 1925. We zien het bruggetje dat ooit gelegen heeft over de sloot die zich aan de zuidzijde bevond. Het in Zwitserse stijl gebouwde bruggetje leidde naar de Biltsche Kapel, thans bekend als de Zuiderkapel.

KB_TEN_Register_Boslaan_1
Bilthoven – Bruggetje bij Biltsche Kapel (1925)

Dergelijke bruggetjes werden in die tijd veel gemaakt. Bij de aanleg van sommige landschapsparken behorend bij landgoederen en buitenplaatsen in die tijd kwamen vaak Zwitserse bruggetjes tot stand. Ook bij de aanleg van het Van Boetzelaerpark, de voormalige overtuin van Sandwijck, werd rond 1930 een dergelijk bruggetje gerealiseerd.

Na 1933 werd de Biezesloot, de sloot waarover het bruggetje was gebouwd, ook gebruikt als overstortsloot voor het riool. Dat bracht natuurlijk stankoverlast met zich mee, temeer omdat het inwoneraantal van Bilthoven gestaag toenam. Dat was dan ook de reden waarom de sloot uiteindelijk werd gedempt en het bruggetje verdween. Het precieze jaar is niet bekend.

KB_TEN_Register_Boslaan_2
(1915)

De naam Boslaan werd officieel aan de weg gegeven bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 24 juli 1903. Op die datum werden de toen bestaande wegen voor het eerst officieel benoemd. De naam Boslaan verwijst uiteraard naar de bosrijke omgeving, iets wat op de prentbriefkaart duidelijk waarneembaar is.