Buys Ballotschool/Regenboogschool

De Buys Ballotschool was een school voor openbaar basisonderwijs. De school werd in 1956 in gebruik genomen. Het gebouw staat op het La Plataterrein aan de De Bilt, Buys Ballotweg 1 / Aeolusweg 8.

De hele wijk gelegen tussen de Hessenweg, de Waterweg, de Groenekanseweg en de Looydijk wordt wel als La Plata aangeduid. De gemeente heeft dat gebied in 1950 gekocht van de N.V. Handelscompagnie La Plata uit Amsterdam. In 1954 werd begonnen met de exploitatie. In dat jaar werd ook het 100-jarig bestaan van het KNMI gevierd.

Het gemeentebestuur wilde de oprichter van dat instituut, prof. dr. C.H.D. Buys Ballot (1817-1890), eren en noemde één van de wegen Buys Ballotweg. De aan die weg gebouwde school kreeg ook zijn naam. De toenmalige ouders van de leerlingen die de school zouden gaan bezoeken hadden liever gezien dat de school Willem de Zwijgerschool ging heten. Na felle discussie met de gemeente moest men zich echter bij de door de gemeente gekozen naam neerleggen.

KB_TEN_Register_Buys_Ballot
De Bilt, Buys Ballotschool(1957)

De school startte met acht klassen. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw daalde het leerlingenaantal dusdanig dat de school tot vier klassen moest worden teruggebracht. Dat kwam o.a. door de daling van het aantal geboren kinderen, alsmede de vergrijzing die in het dorp plaatsvond.

Na de opheffing van de Theo Thijssenschool in 1991 groeide het leerlingenaantal van de Buys Ballotschool weer. De school moest zelfs uitbreiden. De voltallige gemeenteraad had daar goedkeurend over beslist. Er werd door de gemeente ruim 500.000 gulden in de school geïnvesteerd. In mei 1996 vond er een feestelijke bijeenkomst plaats in de Buys Ballotschool. In de fundering van de entree werd een koker mee gestort met daarin enkele blijvende herinneringen aan de kinderen die toen op de school zaten.

Toch kwamen er voor de school weer slechte tijden aan. Reeds in 2004 dreigde de sluiting van de school. Daartegen werden diverse acties ondernomen. Die mochten niet baten. De school had al twee jaar minder dan 152 leerlingen en voldeed daardoor niet aan de door de overheid gestelde norm. Aan het einde van het schooljaar 2004-2005 sloot de Buys Ballotschool haar deuren.

De school heeft wel een onderwijsbestemming behouden. Met ingang van het schooljaar 2005-2006 vonden twee nieuwe kleutergroepen onderdak in het gebouw. Eén groep onder de vleugels van de protestants-christelijke Groen van Prinstererschool en één onder de hoede van de katholieke Michaëlschool. De Buys Ballotschool onderging weer een verbouwing en kreeg ook een nieuwe naam. De school draagt nu de naam De Regenboog. Verschillende scholen, met een verschillende identiteit, vinden er immers onderdak.

Behalve klassen van de Groen van Prinstererschool en van de Michaëlschool zullen ook klassen van de katholieke Patioschool in het gebouw gehuisvest kunnen worden. Niet alleen kleuterklassen vinden er onderdak, maar ook oudere basisschoolleerlingen zullen van De Regenboog gebruik maken, omdat sommige basisscholen in De Bilt met ruimtegebrek kampen.

In de Wegwijzer De Bilt 09/10 staat onder het kopje Basisonderwijs (christelijk) o.a. De Regenboog vermeld. Het adres is Aeolusweg 8, 3731 XG De Bilt.