D’Amandelboom

D’Amandelboom is een verzorgingshuis voor gereformeerde ouderen. Het werd gebouwd in 1964 op initiatief van de gereformeerde kerken bij de Noord Houdringelaan, ter plekke van het voormalige hondenbosje van jhr. Roëll.

KB_TEN_Register_Amandelboom
Bilthoven, d’Amandelboom (1982),Noord Houdringelaan 82

In een krantenbericht dd. 24 november 1989, dat geschreven werd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan, wordt opgemerkt dat bij de bouw van d’Amandelboom het accent lag op verantwoord wonen. Men bood als het ware pensiongelegenheid.

In de tweede helft van de jaren zeventig veranderden de opvattingen betreffende ouderenzorg. Het accent verschoof naar het voldoen aan de behoefte aan lichamelijke en psychische zorg. Ouderen konden nadien alleen worden opgenomen als ze zorgbehoevend waren of als de sociaal-maatschappelijke situatie zodanig was, dat het wonen in een zelfstandige situatie niet meer mogelijk was. Daardoor steeg de gemiddelde leeftijd van de bewoners.

Rond 1985 dreigde d’Amandelboom wegens bezuinigingen opgeheven te worden. Dat is niet gebeurd. Integendeel. Nadien hebben er diverse uitbreidingen plaats gevonden. Zo werden er in november 1989 25 aanleunwoningen en acht woningen voor medewerkers opgeleverd en werd de recreatiezaal uitgebreid. Er konden nadien 170 ouderen worden gehuisvest.

Ook in de jaren negentig vonden er uitbreidingen en renovaties plaats. In 2001 heeft men een aantal aanleunwoningen, zoals te zien op de ansichtkaart, afgebroken. Ter plekke werden grotere aanleunwoningen gebouwd.

Het Gereformeerd Centrum voor wonen en zorg d’Amandelboom is in 2004 gefuseerd met het Gereformeerd Centrum voor verpleging en reactivering De Wijngaard (gelegen in Bosch en Duin) en het Gereformeerd Centrum voor wonen en zorg Arendshorst (gelegen in Assen). Ze vormen samen de Accolade Zorggroep, wat een verkorte naam is voor de Stichting Gereformeerde Zorg- en Woonvoorziening.

D’Amandelboom heeft anno 2008 52 eenpersoonsappartementen, vijf echtpaarappartementen, 10 plaatsen psychogeriatrische meerzorg, drie kamers voor kortdurende opname en 72 aanleunwoningen. In 2010 hebben er weer uitbreidingen en verbouwingen plaatsgevonden.