De Akker

Aan de westkant van de Soestdijkseweg Zuid, op de hoek van de Groenekanseweg, is een van de eerste serviceflats te vinden, genaamd De Akker.

KB_TEN_Register_De_Akker
De Bilt, Verzorgingsflats Soestdijksestraatweg (1957), Soestdijkseweg Zuid 87

Vier vermogende particulieren namen destijds het initiatief tot de oprichting van de Coƶperatieve Vereniging De Akker. De bouwaanvrage werd gedaan door Aannemingsbedrijf v/h firma J. Krap uit Utrecht op 19 oktober 1954. Als bouwmeester werd genoemd C.B. van der Tak.

De bouwvergunning werd verleend op 2 december van dat jaar. Kennelijk kwam de serviceflat in 1956 gereed. Blijkens een krantenartikel, verschenen in de Biltse en Bilthovense Courant van 14 mei 1996 werd toen het 40-jarig bestaan gevierd.

De kaart werd kort na het gereedkomen van de flats in 1957 uitgegeven. Op de kaart is behalve de serviceflat ook het tolhuis te zien. Het staat nog op de oorspronkelijke plek, dus aan de zuidkant van de Groenekanseweg.

In 1960 werd het tolhuis verplaatst. Het is nu te vinden bij het begin van de Visserssteeg die in het verlengde van de Groenekanseweg het bos ingaat. Zie voor de beschrijving en andere afbeeldingen van het tolhuis bij Overigen/Tolhuis.