De Biltse Bewaarschool

De Biltse kleuters werden sinds 1846 in eerste instantie in de eveneens in de Burgemeester De Withstraat gelegen Oude School opgevangen, een pand dat niet alleen als school maar ook als schoolmeesterswoning dienst deed.

Dat gebouw werd echter door het toenemende leerlingenaantal te klein. De school werd om die reden in 1845 ondergebracht in de verbouwde rijtuigenfabriek van Soeders waarin ook het voormalig gemeentehuis en de veldwachterswoning waren te vinden.

KB_TEN_Register_De_Biltse_Bewaarschool
(1993) Foto: Hans Haan

Het kerkbestuur van de Nederlands-hervormde kerk kocht in 1846 de leeggekomen oude school en vestigde er op initiatief van enkele Biltse notabelen een bewaarschool in. Het was de eerste bewaarschool binnen de provincie Utrecht.

In 1873 werd er een nieuwe bewaarschool aan de Burgemeester De Withstraat 2 gebouwd, de school die op deze foto te zien is. Het pand bestaat uit één bouwlaag met zadeldak. De nokrichting loopt evenwijdig aan de straat. De vensters hebben opvallende gepleisterde omlijstingen. Enkele vensters hebben bovenlichten die voorzien zijn van glas-in-lood. Opmerkelijk zijn ook de rijk bewerkte windveren en gootlijsten. De ingang bevindt zich aan de linkerzijkant.

In 1895 is het pand aan de achterzijde uitgebreid. De aanbouw aan de rechterzijde dateert uit 1932. In 1978 werd de kleuterschool, die toen de naam het Kraaiennest droeg, opgeheven.Tegenwoordig is de peuterspeelzaal De Eerste Stap er te vinden.