De Biltse Grift 2000

Archief De Biltse Grift 2000, jaargang 9.

Maart

Elektriciteit rond 1900

Huisnamen VIII, waardering voor de beschutting die…

Oude ansichten IV

Wandeling met een historische terugblik

Juni

Biltse straten en wegen, lanen en stegen III

Bouwactiviteiten in de De Bilt rond 1900

Een koninklijke verloving in 1900!

Oude ansichten V

Vondelinge Vondelina van de Bilt

Wie kan ons informatie verschaffen?

September

Anales de la Seigneurie d’Oostbroek

Bedrijvigheid in De Bilt rond 1800

Biltse straten en wegen, lanen en stegen IV

De Bilt jaren terug p047

De Bilt jaren terug p059

Herzien reglement op het onderhoud

Hoe men in de achttiende eeuw met kleine criminaliteit omging

Toen ordonnateurs en wetten nog een lange levensduur kenden

December

Een toevallige ontdekking

Het Biltsche Badhuis

Huisnamen IX, huisnamen lijken vaak op wat ze niet zijn

Wetenswaardigheden uit het Biltse correspondentiearchief uit 1900