De Biltse Grift 2016

Maart

 • Bernard Schut, “Je moet niet vanuit Nu terugkijken en oordelen”
 • Peter Westenbrink, Maanwandelaar woonde in De Bilt
 • De Bilt toen en nu
 • Kees Floor, Bouwen binnen verboden kringen

Juni

 • Nuance of hersenspoeling?
 • De Bilt toen en nu
 • Karel Beesemer, Oud nieuws over – Jan Boissevain
 • Peter Wenstenbrink, Maanwandelaar woonde in De Bilt (2)

September

 • Steven Hagers, De man die de Bijbel nooit op slot doet
 • Bernard Schut, Het veelbewogen leven van Eduard Veterman,
  de man die teveel wist
 • R.H. Rijntalder, Voormalige koudeoorlog-bunker Larenstein in Bilthoven
 • De Bilt toen en nu
 • Kees Floor, De Bilt begrensd

December

 • Steven Hagers, “De onbeduidendheid stinkt ten hemel”
 • Kees Floor, Handtekeningenactie voor villaparkengemeente
 • De Bilt toen en nu
 • Lies Haan Beerends, Centrale postschool voor plattelanders
 • Wim Krommen, Grafsymboliek uit de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw