De Bremhorst

De naam van dit verzorgingshuis is ontleend aan de villa De Bremhorst. Zie Dorpsgezichten/Rubenslaan.

KB_TEN_Register_De_Bremhorst
(1979), Jan van Eycklaan 31

Deze villa, eigendom van G.L. Baron van Boetzelaer en gelegen hebbend ter plekke van Rubenslaan 1, werd bij een bombardement in 1944 volledig verwoest en nimmer meer opgebouwd. Architect Postel ontwierp het verzorgingscentrum De Bremhorst in 1972.

In juni 1973 begon de bouw en begin 1975 kon het in gedeelten in gebruik worden genomen. Tegen het einde van de jaren negentig startte een grootscheepse uitbreiding en renovatie die in november 2002 werd afgesloten. Er werden o.a. 42 aanleunwoningen naast het verzorgingstehuis gebouwd.

Op 16 juni 2000 werd door de voorzitter van de Stichting Woon- en Zorgcentra De Bilt – Bilthoven De Bilthuysen, de heer W. van der Hoek, de eerste steen gelegd. Tien appartementen op de begane grond werden verhuurd aan medische en paramedische diensten.

De Bremhorst is een van de woon- en zorgcentra die behoren tot De Bilthuysen. Ook De Koperwiek en Weltevreden ressorteren daaronder. Zie Zorgcentra/De Koperwiek en Zorgcentra/Weltevreden.