De Eerste Wereldoorlog

Kamp “de Pan” bij De Bilt

KB_ODB_Oorlog_En_Vrede_De_Pan_1
1916 of 1917. Gezicht op een groot aantal tenten met op de achtergrond een barak bij een z.g. Kampstraat in het kamp voor gemobiliseerde infanteristen uit de groep Lunetten. Lunetten was een vesting van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Het kamp nabij de huidige manege “De Molshoop” aan de Julianalaan was in de zomermaanden van 1916-1919 in gebruik

KB_ODB_Oorlog_En_Vrede_De_Pan_2
1916 of 1917

KB_ODB_Oorlog_En_Vrede_De_Pan_3
1916 of 1917. Grote tent rechts is vermoedelijk de kantine

KB_ODB_Oorlog_En_Vrede_De_Pan_4
1916 of 1917. In de kantine

KB_ODB_Oorlog_En_Vrede_De_Pan_5
1916. De vlag hangt uit. De grote tent rechts is de kantine. Links van de telegraafpalen zien we één van de houten gebouwtjes waarin o.a. latrines en keukens waren ondergebracht

KB_ODB_Oorlog_En_Vrede_De_Pan_6
1917 of 1918. Op de voorgrond de aftakking van de spoorbaan Bilthoven-Zeist voor goederenvervoer. Één van de manschappen leunt op een handbediende slijpsteen van zandsteen voor keukenmessen