De Holle Bilt

De Holle Bilt maakte vroeger deel uit van de belangrijke handelsroute tussen Utrecht en Keulen. In 1937 werd het verkeer rondom het dorp De Bilt geleid en werd de Utrechtseweg aangelegd zoals we die nu kennen.

De Holle Bilt werd een parallelweg. Officieel draagt deze weg pas sinds 1 januari 1965 die naam. Daartoe werd bij raadsbesluit van 8 september 1964 besloten. Bij het besluit van Burgemeester en Wethouders van 24 juli 1903 werd de Rijksweg van af de brug tot aan de grens van Zeist als Zeisterweg aangeduid. Met de brug werd de brug over de Houdringse vaart bedoeld, die op de kaart met het wachthuisje te zien is.

KB_TEN_Register_De_Holle_Bilt_1
Tramwachtlokaal de Bildt (1900-1905)

Op 13 april 1904 herriepen Burgemeester en Wethouders deze naamgeving. Toen werd vastgelegd, dat de Rijksstraatweg van af den (toenmalige) grens van Maartensdijk tot aan den grens van Zeist Utrechtscheweg zou heten.

KB_TEN_Register_De_Holle_Bilt_2
De Bilt. Zeistersche Straatweg (1903)

Deze kaart toont ons De Holle Bilt in de periode dat dit wegdeel officieel Zeisterweg heette. De bomen links op de voorgrond behoren bij het landgoed Houdringe. Op de kaart is de paardentram te zien.

In 1878 werd de Stichtse Tramway Maatschappij opgericht. In datzelfde jaar verkreeg de maatschappij concessie voor de aanleg van de paardentramlijn tussen Utrecht en Zeist. In 1879 werd de dienst op Zeist geopend. De tramlijn liep door de Dorpsstraat vanouds Steenstraat en De Holle Bilt. In 1907 werd het gedeelte van het traject tussen Utrecht en Zeist geƫlektrificeerd.

Aan de rechterkant is achter het in 1900 gebouwde pand waarin thans Jansen de Bilt zonwering & raamdecoratie (De Holle Bilt 25) gevestigd is, het dak van de villa en de kwekerij van de familie Groenewegen te zien.