De Koperwiek

Deze kaart toont ons het verzorgingshuis De Koperwiek, gelegen nabij de woonwijk Bilthoven Centrum II die rond 1970 tot ontwikkeling kwam. Het huis telde 128 wooneenheden, de meeste met één kamer, sommige met twee (voor echtparen).

KB_TEN_Register_De_Koperwiek
(1975), Bilthoven, Koperwieklaan 3

De eerste bewoners konden in maart 1974 hun intrek nemen in het protestants-christelijke bejaardencentrum. Er konden circa 150 bejaarden gehuisvest worden. Het voldeed bij de oplevering aan de woonwensen en -voorschriften van die tijd.

In december 1997 werd er in de Koperwiek een nieuwe keuken in gebruik genomen. Dat gebeurde onder auspiciën van de in 1996 opgerichte Stichting Woon- en Zorgcentra De Bilthuysen, die niet alleen de Koperwiek onder beheer heeft, maar ook de Bremhorst en Weltevreden. Zie bij Zorgcentra/Bremhorst en Zorgcentra/Weltevreden.

De keuken ging de maaltijden verzorgen voor de drie zorginstellingen. In de oorspronkelijke keuken werden per dag 260 maaltijden bereid. In de nieuwe keuken werden dat er ongeveer 560 per dag.

In 1997 kon men in de kranten niet alleen artikelen lezen over de centrale keuken, maar ook maakte De Bilthuysen via de kranten bekend dat de drie woon- en zorgcentra grootscheeps gerenoveerd moesten worden. Ten gevolge van de Overgangswet Verzorgingshuizen van 1 januari 1997 moest het aantal wooneenheden worden teruggebracht. Voor de Koperwiek betekende dit, dat het nieuwe zorgcentrum 70 ouderen ging huisvesten. Van twee kleine appartementen zou één grotere gemaakt worden.

In september 2005 was het belangrijkste deel betreffende de verbouwing gerealiseerd en konden de bewoners de gereed gekomen appartementen betrekken. De tweede fase betreffende de renovatie, waarbij ook 16 nieuwe aanleunwoningen werden gerealiseerd, was eind 2006 afgerond.

De in 1997 gebouwde keuken is niet meer als zodanig in gebruik. De maaltijden worden tegenwoordig door derden aangeleverd. De keuken is verbouwd tot een ruimte die voor diverse gelegenheden gebruikt kan worden.