De Oude School

De Oude School is een van de oudste gebouwen van De Bilt. De school werd gebouwd op grond die bij het voormalige Vrouwenklooster behoord heeft.

KB_TEN_Register_De_Oude_School_1
(1945) Burgemeester De Withstraat 31

Het gebouw dateert uit 1652 en werd tegelijk gebouwd met de Dorpskerk. Het was lange tijd de enige school van het dorp.

De Biltse kleuters werden sinds 1846 in eerste instantie eveneens in de Oude School opgevangen Het gebouw werd echter door het toenemende leerlingenaantal te klein. Er werd een aparte kleuterschool, De Biltse Bewaarschool, gebouwd.

Behalve school was De Oude School ook de schoolmeesters woning. En aangezien de schoolmeester tegelijk ook koster was kon die woning ook kosterswoning genoemd worden. De eerste schoolmeester/koster was Jan Jansz. Leerhaef. Hij begon met een klas van ongeveer 35 leerlingen. De laatste leraar die in De Oude School heeft lesgegeven was G.D. Enderlé. Anno 1844 waren er ongeveer 150 leerlingen.

Die pasten niet meer in het gebouw en er moest een groter onderkomen worden gezocht. De Biltse school verhuisde in 1845 naar de verbouwde rijtuigenfabriek van Soeders aan de Dorpsstraat vanouds Steenstraat, thans nummer 25. Dat pand was in 1844 verbouwd tot raadzaal, schoollokaal, onderwijzerswoning en cachot (zie voormalig gemeentehuis).

In 1846 kocht het kerkbestuur van de Nederlands-hervormde kerk het leeggekomen schoolgebouw en vestigde er een bewaarschool in. Tot 1873 bleef de bewaarschool in het pand gehuisvest.

De Oude School is in de loop der jaren diverse malen uitgebreid en verbouwd. Het pand is in 1981-1982 op initiatief van de toenmalige Historische Stichting Oostbroek en De Bilt gerestaureerd. Het bestaat thans uit enkele appartementen. Het voorste (en oudste) gedeelte ging na 1982 onderdak bieden aan de Historische Stichting Oostbroek en De Bilt.

Deze stichting (tegenwoordig Van Ewijck Van Oostbroek en De Bilt Fonds) heeft de Historische Kring D’Oude School (opgericht in 1992) de gelegenheid gegeven om het pand te gebruiken voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.

KB_TEN_Register_De_Oude_School_2
In de zijgevel van het pand bevindt zich een gevelsteen

KB_TEN_Register_De_Oude_School_3
(1998)

Er worden tegenwoordig in De Oude School o.a. muzieklessen gegeven . Al is het dus niet meer een school in de normale betekenis van het woord, er vinden wel educatieve activiteiten plaats!