Den Eyck

David Godin, drossaard van Maartensdijk, kocht Den Eyck in 1653 van de rentmeester, die de bezittingen van het klooster Oostbroek beheerde. Bij de hofstede hoorde oorspronkelijk 32 morgen en 245 roeden grond (ca. 276 ha). Hiervan werd 3 morgen en 290 roeden niet verkocht in verband met het verleggen van de Amersfoortseweg.

In sommige oude akten wordt Den Eyck ook wel ‘t Eijckenhoudt genoemd. In 1806 kwam Den Eyck bij het landgoed Vollenhoven. Het huidige pand is in 1849 gebouwd. Het woongedeelte van de dwarshuisboerderij is deels opgetrokken uit baksteen en vanaf de bovendorpels van de ramen uit zogenaamd gepotdekseld hout (gedeeltelijk over elkaar heen gespijkerde planken om inwatering tegen te gaan).

KB_TEN_Register_Den_Eyck_1
De Bilt, Utrechtseweg 18 (1993)

De indeling is symmetrisch. In het midden de voordeur met bovenlicht en aan weerszijden twee schuifvensters. De vensters zijn net als het bovenlicht voorzien van blank glas-in-loodramen. De boerderij is overkapt met een ver overstekend zadeldak. Het dak wordt ondersteund door houten schoren.

Achter de boerderij bevond zich in 1993 nog de oude vijfroedige hooiberg. Sinds december 2002 heeft den Eyck geen agrarische bestemming meer. De laatste pachter is in overleg met de eigenaar en de landinrichtingscommissie Groenraven Oost elders gaan boeren. De provincie heeft daarvoor een ontpachtingssubsidie gegeven.

KB_TEN_Register_Den_Eyck_2
De Bilt, Utrechtseweg 18 (1993)

In het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur zullen 18 hectaren voormalige landbouwgrond worden teruggegeven aan de z.g. nieuwe natuur. Sommige stukken worden afgegraven. Niet alleen verdwijnt daarmee de bemeste bovenlaag, maar ook zal nadien de vegetatie beter bij het grondwater kunnen.

Er zullen ook twee poelen gegraven worden. Mest en bestrijdingsmiddelen worden niet meer gebruikt. Het Rijk vergoedt de eigenaar de waardedaling van de grond. Natuurgebied is namelijk minder waard dan landbouwgrond. De vijfroedige hooiberg zal opnieuw opgebouwd worden bij boerderij Den Hoek.