Eerste Brandenburgerweg

Op deze kaart staat vermeld: De Bilt 1e Brandenburgerweg. Eigenlijk had er moeten staan: Eerste Brandenburgerweg.

KB_TEN_Register_Eerste_ Brandenburgerweg
De Bilt. Eerste Brandenburgerweg (1934)

Op 24 juli 1903 werd aan de zijweg van de Groenekanseweg, die liep naar de Leyenseweg, de naam Brandenburgerweg gegeven. Bij raadsbesluit van 17 november 1924 kreeg het gedeelte van de weg gelegen tussen het pas gebouwde Tuindorp en de Groenekanseweg officieel de naam Eerste Brandenburgerweg.

Bij raadsbesluit van 6 april 1978 werd pas bepaald dat voor Eerste voortaan 1e gebruikt diende te worden, waardoor de naam 1e Brandenburgerweg officieel werd ingevoerd.

De opname voor deze kaart is genomen vanaf het kruispunt met de Groenekanseweg, kijkend in noordelijke richting. Aan de rechterzijde is nog geen bebouwing te zien. Daar bevond zich toen nog het park behorende bij het huis Meyenhagen, dat in 1955 werd afgebroken. Aan de linkerzijde zien we nieuw gebouwde villa’s.

Onderstaande beschrijving, behorend bij een foto gepubliceerd in het tijdschrift Utrecht in woord en beeld van 8 januari 1932, doet verslag van het veranderend straatbeeld: Hoe snel de veranderingen in het aspect van de stad en provincie soms plaats vinden, blijkt wel duidelijk uit dit plaatje, genomen bij het begin van den Brandenburgerweg te De Bilt. Nog geen jaar geleden stond hier de bekende ‘Steenen Camer’, een groepje van de oudste huizen uit deze gemeente. En thans zijn er moderne villa’s verrezen, die in niets meer herinneren aan de typische woningen van eertijds.