Gaudeamus

De Gerard Doulaan was oorspronkelijk een lang bospad dat vanaf de Soestdijkseweg in noordelijke richting door de Ridderoordse bossen liep. Dit pad werd destijds de Ridderoordlaan genoemd. Het zuidelijke deel van dit bospad werd in 1925 geasfalteerd en genoemd naar de schilder Gerard Dou.

KB_TEN_Register_Gaudeamus_1
(2000) Foto: Hans Haan

KB_TEN_Register_Gaudeamus_2
Plattegrond

Gaudeamus, gelegen aan de Gerard Doulaan 21 is in opdracht van de componist, pianist en pedagoog Julius Röntgen in 1924 ontworpen door zijn toen negentienjarige zoon Frants. Frants Röntgen volgde een opleiding tot architect en werd bijgestaan door het Technisch Bouwbureau van Hoenink en Gartier.

De eerste steen werd gelegd op 26 augustus 1924. De plattegrond van het huis is zeer opmerkelijk. De contouren hebben de vorm van een concertvleugel. De villa is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het huis is opgetrokken in baksteen. Het meest opvallend is het zeer hoge, steile zadeldak van de oostelijke hoofdvleugel.

De villa heeft een aantal in hoogte en vorm variërende vleugels onder een samenstel van rieten kappen. Op deze foto is de achterkant te zien. Julius Röntgen sr. zette in zijn Bilthovense villa niet alleen zijn componeerwerkzaamheden voort, maar hij gaf er ook huisconcerten. Het huis heeft in de noordwestelijke hoek een mooie muziekzaal, die ook heden ten dage nog gebruikt wordt.

Na de oorlog vervulde Gaudeamus, onder de bezielende leiding van Walter Maas, een belangrijke rol in het Nederlandse muziekleven. Walter Maas was in 1933 uit Duitsland gevlucht. Hij woonde in 1941 in Gaudeamus, alwaar hij ook enige tijd ondergedoken is geweest (de geheime bergruimte is nog aanwezig).

Na de oorlog maakte Walter Maas van het huis een pension. Maar meer nog een muzikaal centrum voor jonge componisten en musici. In 1950 werd de Stichting Gaudeamus opgericht. Deze stichting wilde internationale contacten tussen jonge componisten tot stand brengen en het begrip en de kennis over de hedendaagse muziek, vooral van Nederlandse componisten, bevorderen. Er werden jaarlijks muziekweken georganiseerd waar bekende componisten doceerden en nieuwe composities ten gehore werden gebracht.

Thans wordt Gaudeamus het Walter Maas Huis genoemd. Het biedt onderdak aan de Maas Nathan Stichting die in dit fraaie buitenhuis zich beijvert voor kunst en cultuur.