Grote en Kleine Beer

Het als kapel aangeduide gebouw links was oorspronkelijk de in 1892 gebouwde varkensschuur behorende bij boerderij de Olden Brandenburg.

In 1961 werd de schuur verbouwd tot noodkerk voor de St. Laurensparochie. Ook de Hervormde Wijkgemeente heeft tot 1964 de schuur als noodkerk gebruikt. Onder de naam De Meteoor werd het een onderkomen voor een jeugdsociëteit.

In 1986 kocht wijn- en whiskyhandelaar Verhaar het pand. Deze zaak is er nog steeds gevestigd en heeft als adres Planetenbaan 2A.

Rechts zien we de achterzijde van het flatcomplex gelegen aan de Grote Beer en op de achtergrond de woningen die als adres Kleine Beer hebben. Tot de naamgeving van de wegen waaraan de entrees te vinden zijn werd op 27 januari 1958 besloten.

Vanuit de woonkamers had men een fraai uitzicht op het hertenpark dat achter de voormalige kapel te vinden was. Het hertenpark is in verband met een vernieuwd bestemmingsplan grotendeels verdwenen waarna ter plekke het Lichtruim werd gebouwd, een Cultuurhuis met scholencomplex.

De Algemene Biltse Woningbouwvereniging diende een aanvraag in voor de bouw van de flatgebouwen die op de prentbriefkaart te zien zijn. De vergunning werd door Burgemeester en Wethouders in eerste instantie verleend op 8 oktober 1956.

Wel werden er enige wijzigingen in het bouwplan aangebracht, o.a. betreffende het totaal aantal te bouwen woningen (106) en de afstand tot de achtergevels van de woningen gelegen aan de 1e Brandenburgerweg. De gewijzigde vergunning werd op 2 april 1957 verleend.

De flatcomplexen waren de eerste galerijflats in onze gemeente. Bijzonder is dat de flats zijn gebouwd met hellingbanen. Er zijn geen trappenhuizen, maar schuin oplopende banen waarlangs ook de bergingen te bereiken zijn. Bij de renovatie, die begin jaren negentig plaatsvond, hebben de flats liften gekregen. Die zijn aan de straatkant tegen de flatgebouwen aangebouwd.

KB_TEN_Register_Grote_Beer
DE BILT Flat „De Grote Beer” met kapel (1970)

Deze kaart toont ons het hertenpark, gelegen hebbend achter de Grote (rechts) en de Kleine Beer (links). Behalve door de Grote en Kleine Beer werd het park begrensd door de Melkweg, de Planetenbaan en het fietspad dat genoemde twee wegen verbond.

Het hertenpark, dat jarenlang grotendeels door vrijwilligers van de Wijkvereniging Tuindorp (WVT) werd bijgehouden, had begin jaren negentig veel te lijden van vandalisme.

In 1992 namen buurtbewoners het initiatief tot oprichting van een kinderboerderij, die op 7 september 1996 officieel geopend werd. Het beheer kwam in handen van de gemeente.

Er werd een fulltime beheerder aangesteld die geassisteerd werd door diverse vrijwilligers. De naam De Schaapskooi werd bedacht door Samantha Wagensveld en slaat op de schaapskooi die op de kaart te zien is.

Door de bouw van het Lichtruim is het hertenpark grotendeels verdwenen. Wel is de Schaapskooi behouden. Die wordt tegenwoordig beheerd door de stichting Reinaerde.

Cliënten van de woonvoorziening van Reinaerde, gelegen in de wijk Brandenburg, vinden er uiteenlopende werkzaamheden, zoals het verzorgen van dieren en het schoonmaken van hokken en het terrein. Er komt een theehuisje waar koffie en thee geserveerd zal worden door de medewerkers.