Hasebroeklaan

De huidige Hasebroeklaan heette bij aanleg Mesdaglaan en was volgens het besluit betreffende de naamgeving d.d. 29 juli 1911 gelegen in het Ensahpark.

In de aan de gemeenteraad gerichte brief van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt d.d. 30 juni 1925 werd melding gemaakt dat men de namen van de naar schilders genoemde straten, t.w. Marislaan, Mauvelaan en Mesdaglaan wilde veranderen.

Men wilde deze lanen namen van dichters geven. Daardoor kwam er meer eenheid in de naamgeving van de verschillende wijken. De z.g. schilders-, dichters- en componistenwijken zouden na wijziging van de namen elk een afgerond geheel vormen.

KB_TEN_Register_Hasebroeklaan
Bilthoven – Mesdaglaan (1925)

Het raadsbesluit waarbij de nieuwe naamgeving van kracht werd is gedateerd 13 juli 1925. De Mesdaglaan werd toen Hasebroeklaan. Johannes Petrus Hasebroek was schrijver én predikant en leefde van 1812 tot 1896.

We zien op deze kaart het pand gelegen op nummer 1. De vergunning voor de bouw van de villa werd op 26 augustus 1915 verleend aan de weduwe M. van Santen uit De Bilt. De bouw zou door de weduwe M. van Santen en Zoon gerealiseerd worden. Geertje Bos, die gehuwd geweest was met Martinus van Santen, zette na het overlijden van haar man in 1915 samen met haar zoon Nicolaas Jan het aannemersbedrijf voort onder de in de vergunning genoemde naam.

Zij ging dus niet wonen in het desbetreffende pand, maar woonde van 1915 tot 1931 op de hoek van de Tuinstraat en de Dorpsstraat vanouds Steenstraat.

De te bouwen villa telde acht woonvertrekken en was één van de eerste panden die langs de toen nog Mesdaglaan geheten weg gebouwd werd. We zien op de kaart een man met kind. Dat zijn Albert Havekotte en zijn dochter. Havekotte had van 1922 tot 1933 een boekhandel annex sigarenhandel, advertentiebureau en V.V.V.- agentschap aan het Emmaplein.

Hij liet veel ansichtkaarten drukken die hij uiteraard in zijn winkel verkocht. Op veel van die kaarten staat hij zelf afgebeeld