Haydnlaan

Begin jaren twintig was er sprake van een gestage groei van het aantal rooms-katholieke gezinnen in Bilthoven, vooral in het gebied ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Ook in Den Dolder, Maartensdijk en Hollandsche Rading was dat het geval.

Als voorbereiding op de stichting van een nieuwe parochie en de bouw van een nieuwe kerk en school besloot het aartsbisdom Utrecht in 1921 tot de aankoop van vijf hectaren grond in het Oosterpark tussen de Haydnlaan, Obrechtlaan en de spoorlijn. Het was een licht geaccidenteerd heideachtig gebied afgewisseld met wat zandduinen en verspreid staande bosjes met lage grove dennen.

KB_TEN_Register_Haydnlaan
Bilthoven Haydnlaan met R. K. Kerk (1920)

Om de geplande bouwlocatie van de nieuwe kerk met pastorie en de nieuwe school bereikbaar te maken besloot de gemeente tot de aanleg van drie nieuwe lanen. In het raadsbesluit van 28 augustus 1924 werden de namen Gregoriuslaan, Palestrinalaan en Diepenbrocklaan vastgelegd. Alle lanen werden vernoemd naar componisten die van invloed waren geweest op de ontwikkeling van de rooms-katholieke kerkmuziek.

Er werd aanvankelijk maar een klein deel van de Gregoriuslaan aangelegd. Bedoeld deel liep vanaf het terrein waarop de school zou worden gebouwd tot aan het einde van de geplande tuin van de pastorie.

De Palestrinalaan en de Diepenbrocklaan verbonden de Gregoriuslaan met de Haydnlaan die al eerder aangelegd en benoemd was. De foto werd genomen ongeveer vanaf de plek waar nu de Klaphekweg te vinden is. Het meest rechtse huis ligt op de hoek Haydnlaan/Obrechtlaan.

De benedenverdieping van het meest linkse huis fungeerde begin jaren twintig als noodkerk van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand. Op de bovendieping woonde de eerste pastoor: Anton T.G. Hamers.