Hazenlaan

De Hazenlaan maakt deel uit van de wijk Tuindorp waarvan de ontstaansgeschiedenis begon in de jaren twintig van de vorige eeuw. De namen van de wegen gelegen in de nieuwe wijk werden tijdens de openbare raadsvergadering van 7 november 1921 goedgekeurd. Bij dat besluit werd ook de naam Hazenlaan van kracht.

De Algemene Biltse Woningbouwvereniging, die op 28 december 1917 was opgericht, kreeg op 27 maart 1919 toestemming voor de bouw van 26 huurwoningen, waaronder ook deze dubbele woning die thans als adres heeft Hazenlaan 25-27. Omdat ook de toestemming vereist was van de Minister van Volksgezondheid reisde architect Hamers op 26 mei 1919 naar Den Haag. Dat bezoek had het gewenste effect. Hem werd medegedeeld dat er geen bezwaren bestonden tegen de bouw.

KB_TEN_Register_Hazenlaan
Hazenlaan (1925)

Op 28 mei 1919 kon dan ook daadwerkelijk met de bouw worden gestart. Eind december 1919 werden de eerste tien woningen al betrokken. Waarschijnlijk ook de hier bedoelde dubbele woning. De laagste huurprijs bedroeg 1,42 gulden per week. De hoogste 2,72 gulden. De huurprijs van de woningen Hazenlaan 25 en 27 was in eerste instantie 1,94 gulden. In 1926 echter was de huur al opgetrokken tot 2,41 gulden.

In dat jaar woonde op nummer 25 magazijnmeester Th. van Putten met zijn gezin en op nummer 27 was bakker R.D. de Graaf woonachtig. Tot 1931 waren de nummers 25 en 27 de enige woningen aan de Hazenlaan.

Rond 1930 werden de nummers 1-23 en 2-10 gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging Patrimonium. De huurwoningen in de wijk Tuindorp die waren gebouwd in opdracht van de woningbouwverenigingen ondergingen in de jaren zeventig van de vorige eeuw een grondige renovatie die uitgevoerd werd door bouwbedrijf De Jong BV.