Hertenlaan

Deze kaart toont ons de Hertenlaan gezien vanaf de huidige rotonde 1e Brandenburgerweg/Oude Brandenburgerweg/Melkweg. De 1e, Oude en 2e Brandenburgerweg waren vroeger één doorgaande weg, op oude kaarten soms aangeduid als Brandenburgersteeg.

In 1921, drie jaar na de aanleg van de Hertenlaan, werd besloten de Brandenburgerweg te splitsen in 1e, 2e en Oude Brandenburgerweg. De Hertenlaan kreeg toen pas officieel haar naam. Op 7 november 1921 besloot de Raad van de gemeente De Bilt aan bedoelde weg die naam te geven.

KB_TEN_Register_Hertenlaan
Bilthoven – Tuindorp (1930)

Ook de Snippenlaan werd toen benoemd, evenals de Hazenlaan, Konijnenlaan, Patrijzenlaan en Fazantenlaan. We zien op deze ansichtkaart van links naar rechts Hertenlaan 1, Snippenlaan 3, Snippenlaan 2 en Hertenlaan 3. Hertenlaan 3 is het pand met de hoog opgetrokken zijgevel met het langwerpige glas in lood raam. Opmerkelijk is dat Snippenlaan 1 niet bestaat.

Voor de bouw van het pand Hertenlaan 1 werd op 5 september 1927 vergunning verleend aan H. Bakker uit Bilthoven. Hij werd gemachtigd een woonhuis met stenen magazijn te bouwen. G. van Laar uit Utrecht kreeg op 18 september 1928 vergunning voor de bouw van twee dubbele woningen, zijnde Hertenlaan 3-5 en 7-9. Voor de woningen Snippenlaan 2, 4, 6, 8 en 10 werd op 5 juli 1928 vergunning verleend aan B. Gast uit Bilthoven.

Het pand gelegen op de hoek van de Snippenlaan en de Hertenlaan werd in 1927 gebouwd. Het heeft als adres Snippenlaan 3-5. In april 1927 werd aan L.J.M. (Lo) Herber uit Bilthoven vergunning verleend voor de bouw van een woonwinkelhuis met melksalon en stenen bergplaats.

Volgens de bouwtekening zou de benedenverdieping van het pand, dat nu als Snippenlaan 3 te boek staat, als melksalon ingericht worden. In de benedenverdieping van het deel dat thans nummer 5 heeft werd de melkwinkel gerealiseerd. Volgens de aanvrage was de bouwmeester/werkbaas H.A. Soetekouw uit Bilthoven.

Op 2 november 1929 kreeg Lo Herber toestemming om een houten bergplaats en houten schutting te mogen bouwen. Als adres werd toen genoemd Snippenlaan. Voor de woningen gelegen aan de rechterkant van de Hertenweg (op deze kaart niet te zien) werd in 1930 een bouwvergunning aangevraagd (nrs. 2-22).

Deze woningen werden gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging Patrimonium. De woningen, gelegen aan de Snippenlaan, genummerd 9 tot en met 41, werden in 1924 gebouwd.