Hessenweg

De Hessenweg is één van de oudste wegen van De Bilt. Op oude kaarten komt de weg al voor, zij het dat de naam van de weg niet alleen op kaarten maar ook in diverse stukken, verschillend werd aangeduid.

In het reglement met betrekking tot het schouwen van wegen en wateren, opgemaakt in 1831, werd de weg omschreven als: de Essensteeg, loopende van voornoemde Blauwcapelsche weg tot aan den Groenkanscheweg. In de wegenlegger van 1886 werd de weg Hessensteeg genoemd. Het was blijkens de omschrijving toen een grindweg die ten oosten van de Blauwkapelseweg liep, evenwijdig aan de Waterweg, toen Watersteeg genoemd.

Er stonden in dat jaar langs de Hessenweg tussen de Looijdijk en de Burgemeester De Withstraat ongeveer tien woningen. Kort daarna werden er ook enkele huizen gebouwd ten noorden van de Looijdijk. Na 1919 werd de Hessenweg gaandeweg volgebouwd. Het eerste grote complex behelsde de eengezinswoningen aan de westzijde, die gebouwd werden in opdracht van de woningbouwvereniging Patrimonium.

KB_TEN_Register_Hessenweg_1
Hoek Molenweg de Bilt (1901)

Ook de naam Molenweg, die op de kaart uit 1901 genoemd wordt, is in het verleden aan de huidige Hessenweg gegeven. Molenaar Johannes van Wichen, die tegenover Sandwijck aan de andere kant van de Utrechtseweg zijn molen had staan, verkocht in 1871 zijn onroerend goed aan de eigenaar van Sandwijck.

Hij kocht in hetzelfde jaar 100 m² grond op de zuidoosthoek Hessenweg-Looijdijk. Daarop bouwde hij een nieuwe molen, deels gebruik makend van materialen vrijgekomen bij de sloop van de oude molen. De in 1871 gebouwde molen brandde in 1889 af en werd niet meer herbouwd. De naam Molenweg is nog wel een tijd gangbaar gebleven.

We zien op deze kaart een onverharde weg van nauwelijks vijf meter breed. De sloot is nog aanwezig, evenals de bruggetjes die de bewoners toegang gaven tot hun huis. De huisjes werden gebouwd in 1887 in opdracht van L. van de Berkt. Een sfeervolle lantaarn is te zien en een vrouw met schort. Het huidige beeld van de Hessenweg is beslist hectischer.

KB_TEN_Register_Hessenweg_2
De Bilt, Hessenweg. (1910)

De naam Hessenweg werd op 24 juli 1903 door burgemeester en wethouders officieel vastgelegd in het besluit betreffende de naamgeving van de toen bestaande wegen in de gemeente De Bilt. De omschrijving van de weg luidde toen: q. de weg op de grens van de Achterdijk en de Blauwcapelsche weg tot de onder u genoemde (is Groenekansche weg) weg: Hessenweg.

Bij het raadsbesluit van 23 november 1905 werd de weg officieel als openbare weg aangemerkt. We zien op de kaart uit 1910 het meest noordelijke deel van de Hessenweg. Op de achtergrond zien we het huis Meijenhagen, gestaan hebbend aan de Groenekanseweg. De Hessenweg had toen nog niet haar huidige tracé.

De verbinding naar de 1e Brandenburgerweg en het Dr. Letteplein zijn van later tijd. Het deel van de toenmalige weg dat op deze kaart te zien is fungeerde als oprijlaan voor de buitenplaats Meijenhagen.

KB_TEN_Register_Hessenweg_3
De Bilt, Hessenweg. (1913)

In augustus 1913 waren er blijkens deze kaart feestelijkheden in De Bilt. Het betrof Neerlands onafhankelijkheidsfeest. Men herdacht het feit dat 100 jaar daarvoor de Fransen ons land hadden verlaten en Nederland dus weer onafhankelijk werd. Dergelijke feesten werden kennelijk in het verleden uitbundig gevierd. Een fraai met de hand geschreven tekst bij het origineel van de foto laat weten dat deze kaart de Hessenweg betrof.

Onbekend is wie de mensen zijn. Indien iemand daar uitsluitsel over kan geven dan zal het fijn zijn als men dat via e-mail laat weten. Waarvoor uiteraard bij voorbaat dank!