Het Nieuwe Lyceum

Het Nieuwe Lyceum, thans een school voor havo, atheneum en gymnasium, werd in 1938 naar ontwerp van architect P.H.N. Briët gebouwd. Op 5 september 1939 werd de school officieel geopend.

KB_TEN_Register_Het_Nieuwe_Lyceum_1
Het Nieuwe Lyceum. Bilthoven (1939) a/d Jan Steenlaan 38

Het lyceum was in 1935 opgericht en startte in een villa gelegen aan de Vermeerlaan nummer 2. Er waren toen achttien leerlingen voor de eerste klas en dertien voor de tweede. In het tweede schooljaar telde de school vijftig leerlingen, een aantal dat gestaag groeide, waardoor de bouw van een echte school dus noodzakelijk was. Het aan de Jan Steenlaan gelegen witte gebouw trok tot ver in de omtrek de aandacht.

Het enkele jaren oude lyceum werd op 29 december 1944 door een voltreffer van de Royal Air Force totaal verwoest. De school was toen al niet meer als zodanig in gebruik. In 1943 was het gebouw namelijk gevorderd door de Duitsers.

De leerlingen werden na het vorderen van de school ondergebracht in twee villa’s, zijnde Villa Oase en de Viersprong, gelegen aan de Soestdijkseweg tegenover de Boslaan.

In 1949 werd Het Nieuwe Lyceum naar het oorspronkelijke ontwerp herbouwd. Het gebouw bestond toen uit het rechtergedeelte van de huidige school, inclusief de ingangspartij. Bij de herbouw werd geen pleisterlaag aangebracht zoals in 1938. Op 7 januari 1950 werd de school voor de tweede maal officieel in gebruik genomen.

Het Nieuwe Lyceum is diverse malen in overleg met architect Briët vergroot. Bij de uitbreiding links van de ingangspartij in 1969 zijn dezelfde vensters gebruikt zodat er een evenwichtige gevelverdeling is ontstaan. De ingangspartij bestaat uit twee achter elkaar gelegen asymmetrische topgevels waarvan de achterste hoger opgetrokken is en met een kleine klokkentoren bekroond wordt. Opmerkelijk is de ronde raampartij boven de ingang.

KB_TEN_Register_Het_Nieuwe_Lyceum_2
(1994) Foto: Hans Haan

In 1995 werd de school opnieuw uitgebreid. De voorgevel heeft haar oorspronkelijke aanzien behouden. Aan de westkant, langs de Kees Boekelaan, werd de school vergroot en naast de gymzaal, die in oktober 1955 in gebruik werd genomen, werd aan de oostzijde een nieuwe sportaccommodatie gebouwd, e.e.a. naar ontwerp van J.D. Peereboom Voller van de Architekten Cie uit Amsterdam.

Er hebben nadien nog diverse verbouwingen plaatsgevonden en ook in de nabije toekomst zal de school worden gerenoveerd.