Hobbemalaan

Deze kaart toont ons de Hobbemalaan vanaf het kruispunt met de Gerard Doulaan. Op de achtergrond zien we het pand dat tegenwoordig nummer 26 heeft. Het huis kreeg de naam Eendenhof.

KB_TEN_Register_Hobbemalaan
Bilthoven – Sparrelaan (1925)

Dit deel van de Hobbemalaan werd voorheen Sparrelaan genoemd. De vergunning betreffende de bouw van de villa werd op 15 juni 1920 verleend aan W. Hupkes, wonende in Bussum. Bouwers waren de bouwkundigen en aannemers G. Lagerwey en Zn.

In 1924 werd een vergunning verleend voor de bouw van een schuur. In die bouwaanvrage sprak men nog van een perceel gelegen aan de Sparrelaan. Aan de rechterkant van de weg werd later in 1955/1956 de Hobbemaflat gebouwd.