Hotel Bilthoven

Deze kaart toont het pand dat tegenwoordig als adres heeft Julianalaan 280. Restaurant In den Vollen Potvisch is er al jaren gevestigd.

KB_TEN_Register_Hotel_Bilthoven
(1929) Julianalaan 280

De bouwvergunning voor een woonhuis werd op 21 januari 1926 door Burgemeester en Wethouders verleend aan P. Scheers.

Op 28 augustus 1929 vroeg E.H. Strubbe voor P.W. Scheers vergunning aan om een badkamer te mogen bouwen. Ook nadien hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden.

In 1929 was het pand, zoals de kaart aangeeft, in gebruik als hotel-restaurant pension en uitspanning Bilthoven. In een aanvrage voor een verbouwing in 1952 werd ook nog gesproken over Hotel Bilthoven.

Links naast het pand zien we een terras. Later was daar een speeltuin en tegenwoordig is er een midgetgolfbaan te vinden. In 1971 werd er vergunning verleend om een clubhuis te mogen bouwen.