Hotel De Leyen

Op de hoek van de Soestdijkseweg en de Gezichtslaan werd in 1901-1902 een villa gebouwd in opdracht van de weduwe Mackay.

KB_TEN_Register_Hotel_De_Leyen_1
Bilthoven Hôtel „De Leyen” (1919), Hoek Soestdijkseweg en Gezichtslaan

Op de bouwtekening werd voor de te bouwen villa  de naam Martha genoemd. Het huis kreeg echter de naam Emediede. In het adresboek van De Bilt uit 1909  staat: Mackaij, geb. Harkema, Wed. E.C., Soestdijksche weg 107. Het pand werd nadien diverse malen vernummerd.

In juli 1918 werd de heringerichte villa als Hotel De Leijen in gebruik genomen. De kaart uit 1919 toont ons het statige huis met het fraaie toegangshek.

KB_TEN_Register_Hotel_De_Leyen_2
Hotel de Leyen, Bilthoven Eetzaal in het voorloopige hoofdgebouw (1920)

Een kaart, ook uitgegeven in 1919, toont ons het interieur van de eetzaal, zoals die er in 1918 heeft uitgezien. Het was oorspronkelijk de woonkamer van villa Emediede. De eetzaal was te vinden op de begane grond aan de rechter voorzijde. Later werd er een nieuwe eetzaal aan de linkerzijde gebouwd. De op de kaart getoonde eetzaal ging toen dienst doen als conversatiezaal.

KB_TEN_Register_Hotel_De_Leyen_3
JAPANSCHE THEE TUIN HOTEL DE LEYEN BILTHOVEN (1923)

Van 1921 tot 1931 was J.W.P. Spruijt directeur van Hotel de Leyen. In het adresboek van Bilthoven uit 1922 staat achter zijn naam: hotelhouder, „de Leyen”, Soest. Straatweg 183.

Hotel de Leijen werd een heuse uitgaansgelegenheid in Bilthoven. Bij het hotel werden tennisbanen aangelegd. Ook werd er een Japanse theetuin ingericht waar, zoals blijkt uit diverse aankondigingen, regelmatig tuinfeesten werden gehouden.

Die feesten werden o.a. georganiseerd door de Kunstgroep Bilthoven. Een advertentie vermeldt, dat er iedere avond (behalve op zondag en maandag) Soiree Dansante in de tuin was. De kaart uit 1923 toont ons een levendig beeld van dansende paren, waarbij opvalt dat de dames over het algemeen wel hun hoedje op houden!

KB_TEN_Register_Hotel_De_Leyen_4
Japansche tuin, Bilthoven (1917)

De tuin was toegankelijk via een bospad. Het pad liep evenwijdig aan de Gezichtslaan. De kaart, die waarschijnlijk tussen 1917 en 1920 uitgegeven werd, toont ons het nog onverharde pad. Het pad werd in 1924-1925 verbreed en verhard. Bij raadsbesluit van 13 juli 1925 ging de weg, die loopt vanaf de Soestdijkseweg Noord naar de Van der Helstlaan, officieel Paulus Potterlaan heten.

Hotel de Leijen stond later bekend als Parkhotel. Het werd in 1989, na enige jaren van leegstand en illegale bewoning, afgebroken. Op dezelfde plek staat tegenwoordig het appartementencomplex Le Châtaignier.