Hotel Woudlust

Op de hoek van de Van Dijcklaan en de Soestdijkseweg Noord was Hotel Woudlust te vinden.

KB_TEN_Register_Hotel_Woudlust
(1913-1917), Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 347-349

Het opschrift van de kaart verraadt dat het pand voor 1917 gebouwd moet zijn. De naam Bilthoven kwam toen namelijk pas in gebruik. Voor die tijd werd Bilthoven, zoals deze kaart ook laat zien, de Bilt – Station genoemd. De kaart werd uitgegeven tussen 1913 en 1917.

De bouwaanvrage werd gedaan door T.G. Jannink uit De Bilt. In de bouwaanvrage werd het te bouwen pand omschreven als pensiongebouw met restauratie. De ontwerper was J. van As. De vergunning werd op 17 december 1912 verleend en op 8 april 1913 werd het bewijs van voltooiing afgegeven.

Opmerkelijk is de torenvormige uitbouw. Woudlust was blijkens de opschriften op de gevel niet alleen als pension in gebruik, maar ook als hotel, café en restaurant. In het adresboek betreffende Bilthoven uit 1922 staat vermeld, dat T.G. Jannink woonachtig is op de Soestdijker Straatweg 173. Er heeft nadien een vernummering plaatsgevonden.

In datzelfde jaar (1922) heeft Jannink het pand kennelijk verkocht. Op 19 december 1922 werd aan de heer C. Blanken vergunning verleend om het hotel tot twee winkelhuizen te verbouwen en een wagenschuur met paardenstal en mestput te laten bouwen.

Op 5 januari 1925 verkreeg C. Blanken vergunning voor de bouw van een stenen schuur. Het pand had toen ook nog als adres Soestdijker Straatweg 173. Volgens het Bilthovensch-Adresboek uit 1927 dreef de heer Blanken er in die jaren een melkinrichting.

Op 18 februari 1975 verzocht T. van Es-Blaauwendraad toestemming om de winkeldeur te mogen wijzigen in een raam en op 24 februari van dat jaar diende zij het verzoek in om de tuin- en woonkamer te verbouwen. Tegen beide aanvragen werd geen bezwaar aangetekend. Het pand kreeg kennelijk een woonbestemming.