In De Duinen

Deze kaart laat ons de eerste bebouwing van Bilthoven rondom het station zien. De naam Bilthoven was nog niet in gebruik, vandaar dat er De Bilt boven de afbeelding staat.

De titel In de Duinen geeft aan dat het gebied nog grotendeels ongerept was. Slechts enkele villa’s waren er nog maar te vinden. Links zien we Villa Oase, gelegen direct ten zuiden van de spoorlijn.

KB_TEN_Register_In_De_Duinen
In De Duinen 1906

De bouwvergunning voor die villa werd in 1900 aangevraagd in opdracht van jhr. Van Schuilenburg. Daarachter is Villa Ensah te zien, een villa die in 1906 ten noorden van de spoorlijn werd gebouwd. Beide villa’s zijn al lang verdwenen. Villa Ensah door een bombardement in 1944 en Villa Oase in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Op de plaats waar Villa Oase met omringend park gelegen heeft is de Bilthovense boekhandel te vinden. De er naast gelegen Julianaflat werd ook gebouwd op grond die bij Villa Oase behoorde. Rechts zien we het pand waar de familie Ravenhorst jaren lang speelgoed verkocht aan de Julianalaan 8, 8a.

Het werd gebouwd in 1906 en kort na de bouw in gebruik genomen als pension. Pensiongasten konden er volop genieten van de natuur en hadden bovendien het station dichtbij om uitstapjes te maken. De naam Ravenhorst is tot 1981 aan het pand verbonden geweest. Bedoeld pand is in verband met de aanleg van tunnels afgebroken.

Er moest een weg worden gemaakt die aansluit op de Nachtegaallaan waardoor het autoverkeer naar de Spoorlaan wordt geleid waar een autotunnel gerealiseerd is. Die weg heeft de naam Melchiorlaan gekregen. In mei 2015 werd de voetgangers- en fietstunnel geopend.

Het hart van Bilthoven krijgt een heel ander aanzien.