Jasmijnstraat

De woningen gelegen aan de Jasmijnstraat op de nummers 3-21 en 23-37 vormen twee rijen arbeiderswoningen die in 1947 gebouwd werden in opdracht van de katholieke Bouwvereniging St. Joseph naar ontwerp van architect H.C.M. van Beers. We zien op deze foto, die gemaakt werd in 1994, de oneven nummers 7, 9 etc.

In het midden van de rij 3-21 bevindt zich een doorgang die toegang geeft tot de achterzijde van de woningen. Boven de ronde poort bevinden zich twee ronde plaquettes: één met het portret van de stichter en één met een hamer, een kruis en een tandrad.

KB_TEN_Register_Jasmijnstraat
Jasmijnstraat (1994). Foto: Hans Haan.

De woningen bestaan uit één bouwlaag met een zadeldak evenwijdig aan de weg. De dakoversteken rusten op bakstenen consoles. Elke woning heeft in de voorgevel een voordeur en een venster. Boven de vensters is de gevel hoger opgetrokken, zodat een Vlaamse gevel is ontstaan met een zadeldak dat de hoofdkap haaks snijdt.

Bij een renovatie van de woningen zijn de kozijnen vervangen en is de achtergevel bij alle woningen verhoogd, zodat een doorlopende dakkapel met plat dak is ontstaan.