Kapelweg

De Kapelweg is een van de oudste straten van De Bilt. Het tracé is ontstaan tijdens de ontginningen in de Middeleeuwen.

De naam verwijst naar de 14e eeuwse Petronellakapel die nabij de kruising van de Burgemeester de Withstraat en de Dorpsstraat vanouds Steenstraat gestaan heeft. De Kapelweg leidt naar dat punt. Op de kaart uit 1915 kijken we richting Oude Bunnikseweg en de huizen, gelegen aan de Emmalaan.

KB_TEN_Register_Kapelweg_1
De Bilt, Hillebrandsche weg. (1915)

De weg werd in vroeger tijd ook wel Hillebrandsche weg genoemd, zoals op de kaart staat vermeld. Ook de naam Hillebrandsteeg werd wel gebruikt. Hillebrand was een van de vroegere eigenaren van hotel Poll, dat op de hoek van de Dorpsstraat te vinden was.

KB_TEN_Register_Kapelweg_2
De Bilt, Hillebrandsche weg. (1918)

De opname uit 1918 werd gemaakt vanaf de brug die over de Biltse Grift loopt. We kijken richting dorp. Links bevindt zich de loswal. Rechts zien we de Houdringsevaart, een aftakking van de Biltse Grift, met een schut en de dubbele woning de Kleine Sluis (Oude Bunnikseweg 1-3), een nog bestaand pand dat later met een verdieping werd opgehoogd en daardoor zijn oorspronkelijk aanzien verloor.

Komend vanaf het dorp door de tunnel onder de Utrechtseweg ligt het links van het fietspad. Door de sterk veranderde infrastructuur, mede door de aanleg van de Utrechtseweg in 1937, heeft men tegenwoordig vanaf de brug een heel ander aanzien. Het gedeelte van de vroegere Bunniksche weg, gelegen tussen de Dorpsstraat en het fietsertunneltje, wordt sinds 1966 Kapelweg genoemd.

KB_TEN_Register_Kapelweg_3
Foto: Hans Haan (1993)

De foto uit 1993 laat ons de bebouwing zien die aan de westzijde van de Kapelweg te vinden is. We kijken nu richting Utrechtseweg en we zien op de achtergrond de serviceflat Biltstein.

Kapelweg 10-12-14 zijn drie witgeschilderde 18e-eeuwse eenkamerwoningen van een bouwlaag. De panden hebben een zadeldak en de nok loopt evenwijdig aan de weg. De voorgevelindeling van de nummers 12 en 14 is origineel. Die van nummer 10 is in 1915 hoger opgetrokken, waarbij tevens de plaats van het venster en de deur verwisseld zijn.

De huizen (waarvan één met werkplaats) gelegen op de nummers 16 en 18 zijn uit de negentiende eeuw. Ze hebben beide een bouwlaag en worden gedekt door een mansardekap waarop zich vier dakkapellen bevinden. Waarschijnlijk betreft het hier een verbouwing en hebben er voordien drie éénkamerwoningen gestaan. In 1887 en 1909 hebben er nogmaals verbouwingen plaatsgevonden.