Kathinka en Aprika

De Prinsenlaan en de Wilhelminalaan zijn lanen gelegen in het Kloosterpark, een villapark gelegen ten zuiden van de Utrechtseweg dat gerealiseerd werd na de verkoop van het landgoed Het Klooster eind 19e eeuw.

Op 24 juli 1903 werden door burgemeester en wethouders voor het eerst officieel de namen vastgesteld van de toen bestaande wegen in de gemeente. Wat betreft het Kloosterpark kregen bij dat besluit de Wilhelminalaan en de Emmalaan officieel hun namen. De naam Prinsenlaan werd door de gemeenteraad vastgesteld op 17 oktober 1905.

KB_TEN_Register_Kathinka_1
Sterretoren de Bildt n/b Utrecht (1900)

Op de kaart, die vermoedelijk werd uitgegeven in 1900, zien we het voor het KNMI verbouwde landhuis Het Klooster. In 1893 bood de toenmalige eigenaar, G.H.L. baron van Boetzelaer, het landgoed te koop aan. Het werd aangeduid als Landgoed Koelenberg of Het Klooster, groot 135 ha. Het huis werd met ongeveer 10 ha grond aangekocht door het KNMI. Op de rest van het landgoed verrees kort nadien het villapark Kloosterpark.

Het huis Het Klooster werd onder toezicht van de rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel verbouwd. Er kwam aan de rechterzijde een 15 meter hoge observatietoren die op de kaart Sterretoren wordt genoemd. Op deze toren kwam ook nog een 17 meter hoge beukenhouten opbouw die, om dwarrelwinden te voorkomen, zo open mogelijk gemaakt was. De houten opbouw is echter verdwenen. Het voormalige landhuis is, in verbouwde toestand, gespaard gebleven.

Op de kaart uit 1900 is links de achterkant van een dubbele villa te zien en op de voorgrond de Biltse Grift. De bouwaanvrage voor deze dubbelvilla werd gedaan door W. Klinghardt uit Zeist. Het ontwerp was van Joh. Meerdink. De bouwvergunning werd verleend op 2 maart 1900 en het bewijs van voltooiing werd op 30 oktober 1900 afgegeven.

Op 24 juli 1902 werd aan W. Klinghardt een vergunning verleend betreffende een verbouwing van villa Kathinka (Prinsenlaan 3). De verbouwing betrof een aanbouw van de woonkamer op de begane grond en een slaapkamer op de 1e verdieping.

KB_TEN_Register_Kathinka_2
De Bilt. Kloosterpark Villa Kathinka. Villa Aprika (1903)

Op de kaart die in 1903 uitgegeven werd is aan de rechterkant de naam Kathinka duidelijk te lezen. Die villa heeft als adres Prinsenlaan 3. Op het vooruitspringende hogere deel staat Aprica. Dat deel van de dubbelvilla heeft als adres Wilhelminalaan 7.

Blijkens de lijst met de namen van Huizingen, Villa’s, Buitenverblijven, Hotels, enz.(bladzijde 77-79), opgenomen in het adresboek van De Bilt dat uitgegeven werd door de gemeente in 1909, droeg het pand Wilhelminalaan 7 toen inderdaad de naam Aprica. Op bladzijde 75 van bedoelde gids staat onder het kopje Kloosterpark/Wilhelminalaan bij nummer 7 geen bewoner vermeld.

Dat kan wel kloppen, daar Aprica toen in gebruik was bij het KNMI.