Kees Boekelaan

Op deze kaart uit 1928 staat vermeld dat het rijwielpad naar Hilversum te zien is. Tegenwoordig is dit pad bekend als de Kees Boekelaan. Deze naam werd op 27 februari 1969 officieel vastgesteld. In het desbetreffende besluit staat dat de naam van de weg, genaamd Van Ooyensteeg, gelegen tussen de Leyenseweg en de Frans Halslaan, gewijzigd moet worden in Kees Boekelaan.

KB_TEN_Register_Kees_Boekelaan
Bilthoven, Rijwielpad naar Hilversum (1928)

Langs de Rietveldlaan, die vóór 1971 de naam Leyenseweg droeg, stond een boerderij met de naam Leyenoord. Deze boerderij werd in 1979 afgebroken. Omstreeks 1835 bewoonde B. van Ooyen die boerderij. De landerijen van Van Ooyen strekten zich uit tot de Frans Halslaan. Het zandpad dat vanaf de Leyenseweg in noordelijke richting liep werd Van Ooyensteeg genoemd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt verzochten de Raad op 14 februari 1969 goedkeuring te verlenen tot naamsverandering van de Van Ooyensteeg. Men wilde de naam van Kees Boeke in herinnering houden daar hij de grondlegger was van de langs die weg gelegen school, de Werkplaats Kindergemeenschap.

Kees Boeke, geboren in 1884, overleed in 1966. Aan de familie was goedkeuring gevraagd betreffende de naamgeving. Daar werd goedgunstig op gereageerd.