Konijnenlaan

Het besluit betreffende naamgeving van de Konijnenlaan werd door de raad van de gemeente De Bilt genomen op 7 november 1921. Bij dat besluit werden ook de Hertenlaan, Hazenlaan, Snippenlaan, Patrijzenlaan en Fazantenlaan benoemd. Al deze lanen vormden het begin van de wijk Tuindorp.

De op 28 december 1917 opgerichte Algemene Biltse Woningbouwvereniging begon, na verkregen toestemming in 1919, met de bouw van 26 huurwoningen. Elf woningen waren gelegen langs de Hertenlaan (nrs 40-48 en 31-41), drie aan de Konijnenlaan (nrs 15 en 66-68), twee aan de Hazenlaan (nrs 25-27), acht aan de Patrijzenlaan (nrs 1-15), één aan de Oude Brandenburgerweg nr. 80 en één aan de Prins Hendriklaan nr 3.

KB_TEN_Register_Konijnenlaan
Foto: Hans Haan 1994. Konijnenlaan nummers 42 en 44.

Een tweede complex werd direct daarna gestart en behelsde dertig woningen, waaronder de Konijnenlaan 42-44. Ook deze bouw betrof allemaal huurwoningen die in opdracht van de Algemene Biltse Woningbouwvereniging in 1920-1921 werden gerealiseerd.

De huren varieerden van 4,25 gulden tot 8,00 gulden per week. Twaalf woningen waren bestemd voor spoorwegpersoneel, drie voor rijksambtenaren. De huren lijken laag, maar men moet bedenken dat veel huurders ongeveer 20 gulden per week verdienden. De ambtenaren van de spoorwegen echter hadden een aanmerkelijk hoger loon.

Alle woningen waren voorzien van een beerput en een zinkput voor het keukenwater. De toiletten bevatten droge closets en elk aanrecht was voorzien van een granito aanrechtblad.