Kruislaan

De Kruislaan is een van de lanen die werden gerealiseerd bij de aanleg van het villapark Vogelzang. Op 24 juli 1903 kreeg de weg bij besluit van burgemeester en wethouders officieel die naam.

Voor de bouw van de op deze kaart getoonde villa werd op 29 september 1906 vergunning verleend aan W.J.M. Werker. T. Meijer werd als uitvoerder vermeld. Als locatie werd, ten onrechte, Prins Hendriklaan genoemd. Het pand kreeg al snel de naam Waldo. In het adresboek van de gemeente De Bilt uit 1909 luidde het adres Kruislaan 2. Het werd bewoond door W.J.M. Werker.

In het adresboek van 1922 staat vermeld dat de Montessorischool in Waldo gevestigd is. Het is dus niet verwonderlijk dat dat ook op de kaart staat die in 1924 werd uitgegeven. De Montessorischool verhuisde echter in dat jaar naar de pas gebouwde school, gelegen aan het Rembrandtplein.

KB_TEN_Register_Kruislaan
Bilthoven Kruislaan met Montesori school (1924)

In het Bilthovensch-adresboek van 1927 staan bij Kruislaan 2 de namen van de dames F. van Loon en A. van Elst, met daarachter de aanduiding kinderhuis Waldo.

Ook in 1949 komt een vergelijkbare aanduiding voor, zij het dat het pand dan nummer 12 heeft in plaats van 2. De beide dames hebben blijkens diverse bouwaanvragen kleine veranderingen laten aanbrengen. Zo lieten ze in 1938 centrale verwarming aanleggen.

Volgens een bouwaanvrage van 16 april 1957 was de villa toen in bezit van G.F. v.d. Berg die vergunning vroeg voor een kleine verbouwing. Het pand droeg toen niet meer de naam Waldo maar heette Mabenty. Omstreeks mei 1998 is de naam verdwenen.