Laurillardlaan

Op 28 juli 1911 besloot de raad van de gemeente De Bilt tot naamgeving van de wegen in de nieuwe Bilthovense villaparken gelegen ten noorden van de spoorlijn, met name het Park Biltsche Duinen, Ensahpark en Park Drakenstein.

De Laurillardlaan was een der lanen gelegen in het Park Drakenstein, die vernoemd werden naar dichters en/of schrijvers. Zonder discussie werd door de raad besloten die namen aan de wegen te geven welke door burgemeester en wethouders waren voorgesteld. Eliza Laurillard (1830-1908) was een Nederlands schrijver en predikant.

KB_TEN_Register_Laurillardlaan
De Bilt, Laurillardlaan (1918)

Op de kaart zien we op de voorgrond de Soestdijkseweg Noord. We kijken de Laurillardlaan in. De laan heeft het kenmerkende aanzien van de meeste lanen in Bilthoven Noord. Er werden geen trottoirs aangelegd. Ter weerszijden zien we groene bermen.

De meeste villa’s langs de Laurillardlaan werden in de jaren twintig van de vorige eeuw gerealiseerd. De erven waarop de villa’s gebouwd werden waren iets kleiner dan de meer noordelijk gelegen percelen in Bilthoven Noord.

Uit het adresboek van Bilthoven uit 1922 blijkt dat er twaalf woningen gerealiseerd waren aan de Laurillardlaan. In 1927 vermeldt het adresboek achttien adressen.

Het huis op de voorgrond heeft echter als adres Soestdijkseweg Noord 344. Voor de bouw van deze villa werd op 12 november 1910 vergunning verleend aan G.W.L. Westerhout. Als locatie werd vermeld dat het gelegen was aan de Soestdijkseweg tegenover de Gezichtslaan. Op 17 mei 1911 werd het bewijs van voltooiing afgegeven.