Linnaeus

J.B. Groenewegen, eigenaar van de in Amsterdam gevestigde firma Groenewegen en Co., kocht rond 1883 in De Bilt een stuk grond ter grootte van 30 hectare.

KB_TEN_Register_Linnaeus
De Bilt, Holle Bilt 17 (ca. 1906)

Het Amsterdamse bedrijf Groenewegen en Co. werd in 1886 gesplitst. De zaadhandel en bloemisterij bleven in Amsterdam gevestigd en kwamen in handen van andere leden van de familie Groenewegen. J.B. Groenewegen richtte in De Bilt de firma Groenewegen en Zoon op, een bedrijf dat zich ging bezig houden met de boomkwekerij (die achter de villa aan De Holle Bilt lag) en het ontwerpen en aanleggen van tuinen.

De firma had een zeer uitgebreid assortiment bomen. Circa 40 arbeiders waren in vaste dienst. Daarnaast had men een wisselend aantal losse werklieden. In 1890 werden er zes hectare aan het bedrijf toegevoegd. In dat jaar werd ook deze villa gebouwd die als directeurswoning diende en de naam Linnaeus kreeg.

Het huis werd gebouwd in de z.g. chaletstijl met neogotische detaillering. Nadat Martinus van Marwijck Kooy het huis in 1918 gekocht had kreeg de villa de naam De Wende. Tegenwoordig is de naam Linnaeus weer aan het huis verbonden. De opvallende schoorstenen zijn verdwenen. De toegangsbrug is enige tijd geleden gerenoveerd.