Lugtensteijn, Olden Brandenburg

Ter plaatse van het winkelcentrum Planetenbaan stond tot 1958 de boerderij de Olden Brandenburg. Op de foto is op de achtergrond nog net een glimp van de Grote Beer te zien (gebouwd in 1958).

In de 18e eeuw was de Olden Brandenburg eigendom van Cornelis van der Hoop, die ook de buitenplaatsen Jagtlust en Meijenhagen bezat. Na zijn dood in 1779 verkochten zijn erfgenamen de boerderij aan Hendrik Aartse van Dijk, die zelf woonachtig was op boerderij Weltevreden.

KB_TEN_Register_Olde_Brandenburg_1950
Bilthoven, t.p.v. Winkelcentrum Planetenbaan (1961)

Zijn nichtje Gerrigje van Dijk, getrouwd met Dirk van Soest, was na zijn dood een van de erfgenamen. Het echtpaar woonde toen al op de boerderij. Tot de onteigening door de gemeente t.b.v. de sloop bleef de Olden Brandenburg eigendom van nazaten van de familie Van Soest. Het was daarmee een van de weinige boerderijen in particulier bezit.

Het merendeel van de Biltse en Bilthovense boerderijen werd gepacht. De Olden Brandenburg, zoals hier op de foto te zien, werd vermoedelijk in 1819 gebouwd. Tijdens de sloop werden sporen gevonden van een oude voorganger, die mogelijk rond die tijd door brand was verwoest. Al in 1555 wordt er in bronnen melding gemaakt van het complex. Het stond toen bekend als Lugtensteijn. In latere aktes wordt nog steeds verwezen naar de oude naam.

KB_TEN_Register_Olde_Brandenburg_Lucht
Gezien vanuit de lucht (ca. 1930)

Op deze luchtfoto zijn goed alle gebouwen te zien. De langhuisboerderij ligt met de voorkant naar het zuiden. Links het zomerhuis, waar de boerenfamilie in de zomer zijn intrek nam. Rechts de wagenloods, die in 1855 gebouwd werd. Achter de vijfroedige hooimijt de varkensschuur, die van latere datum is.

Toen in de jaren twintig een deel van het land afgestaan moest worden t.b.v. de aanleg van het Zwembad Brandenburg verliet de laatste nazaat van Dirk van Soest de boerderij en verpachtte haar aan Dirk Rooken. Na dertig jaar boeren kreeg hij na de sloop een nieuwe baan als beheerder van het winkelcentrum Planetenbaan.

KB_TEN_Register_Olde_Brandenburg_Varkensschuur
Voormalige varkensschuur (1993)

Van de Olden Brandenburg is alleen de in 1892 gebouwde varkensschuur gespaard gebleven. Na een verbouwing in 1961 werd de schuur in gebruik genomen door de St. Laurensparochie.

Ook ten tijde van de bouw van de Morgenster aan de Dierenriem (inmiddels alweer afgebroken) deed de schuur dienst als noodkerk voor de Hervormde Wijkgemeente. Onder de naam De Meteoor werd het een onderkomen voor een jeugdsociƫteit.

In 1986 kocht wijnhandelaar Verhaar de voormalige varkensstal. Het gebouwtje heeft inmiddels een aantal verbouwingen ondergaan.