Mauritshoeve

Deze kaart uit 1937-1940 heeft als onderschrift: Thee-tuin “Mauritshoeve” Rijwielpad Bilthoven-Lage Vuursche’. Het officiële adres van de Mauritshoeve is Maartensdijkseweg 9-11 en zal voor wat betreft de post bij Maartensdijk zijn ondergebracht.

KB_TEN_Register_Mauritshoeve
Thee-tuin “Mauritshoeve” Rijwielpad Bilthoven-Lage Vuursche (1937-1940),Maartensdijkseweg 9-11

De Mauritshoeve is gelegen rechts van het fietspad dat van Bilthoven naar Lage Vuursche gaat. Het pand lag voor de gemeentelijke herindeling nog net op Bilts grondgebied. De grens tussen de gemeentes Maartensdijk en De Bilt lag midden op dat fietspad, de Eikensteinsesteeg.

Zoals blijkt uit een gevelsteen werd de eerste steen van de Mauritshoeve gelegd op 1 mei 1877, dit in opdracht van M.A.F. Eyck tot Zuylichem. Ook het zomerhuis, dat links tegen de Mauritshoeve aan gebouwd is, dateert uit 1877.

In een brief de dato 3 september 1936, gericht aan burgemeester en wethouders van De Bilt, verzocht architect J.B. van de Haar uit Amersfoort namens de heer mr. P.A. van Oosterwijk Bruyn, eigenaar van het naast gelegen huis Rovérestein een bouwvergunning te verlenen betreffende de Mauritshoeve. In die brief werd gesproken over een dubbele tuinmanswoning.

Kennelijk was het pand toen als zodanig in gebruik en behoorde het tot de bezittingen van Rovérestein. Dat is niet zo verwonderlijk. Er waren familiebetrekkingen tussen de eigenaren van Eyckenstein, Rustenhoven en Rovérestein. Rovérestein werd rond 1885 gebouwd in opdracht van N.L.B. Eyck tot Zuylichem. Toen hij opdracht tot de bouw gaf was hij burgemeester van Maartensdijk en woonde op Rustenhoven.

Na het verlenen van de vergunning op 5 oktober 1936 werd de Mauritshoeve verbouwd tot restaurant. Er volgde daarna nog diverse verbouwingen. Zo werd er door burgemeester en wethouders op 20 december 1957 aan mr. P.A. van Oosterwijk Bruyn weer een vergunning verleend voor een verbouwing.

Het betrof toen een nieuwe serre, dit ter vervanging van de houten serre die door de Drankwet was afgekeurd.