Merellaan

De Merellaan is één van de eerste lanen van Bilthoven, gelegen in het Park Vogelzang zoals het eerste villapark ten zuiden van de spoorlijn genoemd werd. De laan werd officieel benoemd in het eerste naamgevingbesluit van burgemeester en wethouders van De Bilt, dat op 24 juli 1903 van kracht werd.

De naamgeving van alle toen bestaande wegen binnen de toenmalige gemeente werden bij dat besluit officieel vastgelegd. De Merellaan liep aanvankelijk dood ter hoogte van het Jodendom, waardoor het een rustige weg was met weinig verkeer.

KB_TEN_Register_Merellaan_1
De Bilt Villa de Nachtegaal (1908)

De kaart van Villa de Nachtegaal werd gemaakt in 1908. Het pand kreeg toen als adres Merellaan 1. In het adresboek van 1909 staat onder de kop Namen van Huizingen, villa’s, Buitenverblijven, Hotels, enz. enz. bij Merellaan 1 de Nachtegaal, dr. P. de Koning.

De villa werd gebouwd in 1905-1906 naar ontwerp van de Bilthovense architect G.H. van der Haar. De Koning heeft er tot 1921 gewoond. In 1975 werd het pand afgebroken. Ter plekke is nu het Plein Vogelzang te vinden.

KB_TEN_Register_Merellaan_2
HILDA. MERELLAAN (1922)

De kaart uit 1922 laat ons villa Hilda zien, een huis dat in 1919 voor P.P. van de Bergh van Eysinga werd gebouwd. Het huis heeft tegenwoordig als adres Merellaan 2. Men heeft in het verleden woningen aan de Merellaan enkele malen vernummerd.

In het adresboek van 1909 wordt op dat adres villa de Merel genoemd, met als bewoner D.F. Tollenaar. Volgens het adresboek van Bilthoven uit 1922 woonde de heer Tollenaar op nummer 4 en zou op nummer 2 mevr. Grothe van Schellach wonen in villa Bosch en Hove en P.P. van de Bergh van Eysinga in villa Hilda op nummer 1.

Zoals blijkt uit het adresboek, uitgegeven in de zomer van 1937, heeft de heer van de Bergh van Eijsinga dan als adres Merellaan 2, het huidige adres dus. Er was dus weer een vernummering geweest, waarschijnlijk toen er aan de andere kant van de straat woningen werden gebouwd die oneven nummers kregen.

Op 15 januari 1980 werd aan W.G.M. van Florestein uit Zeist vergunning verleend om de villa te veranderen en uit te breiden, waardoor het huidige pand gelegen op nummer 2 aan de Merellaan niet meer het aanzien heeft dat op deze kaart getoond wordt.