Meutelaan

Bij besluit van de raad van de gemeente De Bilt de dato 15 december 1952 werden het Meuteplein, de Meutelaan, Nimrodlaan, St. Hubertuslaan, Jachthoornlaan, Drijverslaan, Schutterslaan, Drift en Wildlaan benoemd. De namen van die wegen, gelegen in het Jachtplan, houden verband met de jacht. De opname voor deze kaart uit 1958 werd genomen vanaf de Leyenseweg, kijkend in zuidelijke richting.

KB_TEN_Register_Meutelaan
Bilthoven Meutelaan (1958)

Rechts liggen woningen die als adres hebben Meutelaan 17, 19 enzovoorts. Op de achtergrond zien we lage huizen die als adres hebben Meuteplein 1 en 3. Links daarvan is de zijkant te zien van het pand Nimrodlaan 31. Links zien we woningen die aan de Jachthoornlaan gelegen zijn.

Op 31 juli 1952 diende Joh. Matser uit Hilversum een bouwaanvraag bij de gemeente in betreffende de bouw van 33 woonhuizen, verdeeld in acht blokken. Twintig woningen zouden een inhoud krijgen van 254 m3 (type L) en dertien een inhoud van 279 m3 (type K), inclusief schuren en garages.

De bouwvergunning voor die woningen werd door burgemeester en wethouders aan Matser verleend op 1 september 1952, zij het onder strikte bouwvoorwaarden. De belangen van de toekomstige bewoners zouden niet mogen worden geschaad. Er werden diverse bezwaren geopperd betreffende dit bouwplan.

Zo vond men de zandlaag (0,20 meter) waarop de huizen gebouwd zouden worden te laag. De bouwverordening schreef 0,35 meter voor. Ook voldeed de open ruimte achter de woningen niet aan de gestelde eis. Die moest vijftien meter zijn. Dertien woningen kregen een breedte van 5,16 meter (gemeten tussen de scheidingsmuren) en twintig huizen werden slechts 4,14 meter breed (type L).

De breedte zou tenminste 6,00 meter moeten zijn. De scheidingsmuren tussen de woningen waren enkelsteens. Die zouden als spouwmuur moeten worden uitgevoerd en aan de buitenzijde bekleed moeten worden met isolatiemateriaal. Voor die laatste twee opmerkingen (de vereiste breedte en de spouwmuren) kreeg Matser echter ontheffing ook al waren de bouwplannen dienaangaande in strijd met de toen geldende bouwverordeningen.

De bouwer zal door de gemeenteopzichter ongetwijfeld in de gaten gehouden zijn tijdens de bouw. Dat zal ook het geval geweest zijn voor de andere woningen die tegelijkertijd in het Jachtplan in aanbouw waren. Voor de woningen Nimrodlaan 24 tot en met 44 werd namelijk op 4 augustus 1952 aan J. Matser vergunning verleend.