Morgensterkerk

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog behoorden de Nederlands-Hervormden die in Tuindorp woonden tot de wijkgemeente Bilthoven-Zuid. Ze kerkten in de Zuiderkapel. Toen de bebouwing van de wijk Brandenburg-west op gang kwam werd er in Tuindorp een eigen Wijkgemeente in wording opgericht.

KB_TEN_Register_Morgensterkerk
Bilthoven. De Morgenster (1971), Noorderkroon (vroeger Dierenriem)

Eind oktober 1957 aanvaarde dominee H.B. de Neeling haar benoeming tot vicaris. Zij had de opdracht een predikantsplaats met een eigen wijkgemeente voor te bereiden. Men beschikte uiteraard nog niet over een eigen kerkgebouw.

Er werd tot 1964 onder andere gekerkt bij WVT (zie bij Dorpsgezichten/Talinglaan) en in de voormalige stal van boerderij Oldenbrandenburg, waarin thans wijnhandel Verhaar gevestigd is (zie bij Boerderijen/Lugtensteijn/Olden Brandenburg).

Op 23 maart 1963 vond de eerste steenlegging plaats voor de nieuw te bouwen Nederlands-Hervormde kerk aan de Dierenriem (sinds  1995 Waterman genoemd). Op 9 februari 1964 werd de Morgensterkerk feestelijk ingewijd.

De kerk had geen klokkentoren. Schuin naast het kerkgebouw echter werd een klokkenstoel opgericht waarin een klok werd opgehangen, gegoten door Wolbert Jacob Koek uit Midwolda (op deze kaart niet te zien, daar de klokkenstoel schuin rechts achter de boom stond). De klok riep de Nederlands-Hervormde gelovigen, wonende in de nieuwe wijk Brandenburg en omgeving, op om ter kerke te gaan.

De lutheranen hielden in de jaren 1965 tot 1968 elke maand een avonddienst in de Morgensterkerk. Sinds 1970 maakte ook de Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) gebruik van de kerk. De kerkklok zal ook die gelovigen opgeroepen hebben om de desbetreffende diensten bij te wonen.

Helaas is de Morgensterkerk geen lang leven beschoren geweest. Door financiële problemen bleek het nodig om eind jaren negentig van de vorige eeuw één van de drie kerken van de Hervormde gemeente De Bilt te sluiten. Begrijpelijk kon dat niet de Dorpskerk worden.

Na lange overwegingen en met pijn in het hart viel uiteindelijk de beslissing: de kerkelijke gemeente van de Morgensterkerk zou per 1 januari 1997 samengevoegd worden met die van de Opstandingskerk. De slotdienst in de Morgensterkerk vond plaats op 11 december 1996.

Grond met opstallen werden verkocht aan woonstichting SSW. De klokkenstoel met klok werd op 24 september 1997 overgedragen aan het verpleeghuis de Biltse Hof, gelegen op het terrein van Berg en Bosch (zie bij Zorgcentra/Berg en Bosch).

De voormalige kerkgangers van de Morgensterkerk zullen het fijn vinden dat de klok een goede bestemming heeft gekregen. Zij zullen het echter betreuren dat hun kerk zo kort heeft mogen bestaan. Het gebouw werd in oktober 1997 gesloopt.