Nizza en San Remo

Deze dubbele villa heeft als adres Prinsenlaan 1-2. De Prinsenlaan is een van de lanen behorend tot het Kloosterpark, een villapark gelegen ten zuiden van de Utrechtseweg dat gerealiseerd werd na de verkoop van het landgoed Het Klooster eind 19e eeuw.

KB_TEN_Register_Nizza_1
De Bilt Kloosterpark (1914)

De naam Prinsenlaan werd door de gemeenteraad vastgesteld op 17 oktober 1905. Op 24 juli 1903 werden door B. & W. voor het eerst officieel de namen vastgesteld van de toen bestaande wegen in de gemeente. Wat betreft het Kloosterpark kregen bij dat besluit de Wilhelminalaan en de Emmalaan officieel hun namen.

De bouwvergunning voor Nizza en San Remo, hier bezien vanaf de Emmalaan, werd aangevraagd door J.G. Schaafsma, die in het Kloosterpark een aantal villa’s liet bouwen in die tijd. Als omschreven locatie werd in de aanvrage Wilhelminalaan genoemd.

De bouwvergunning werd verleend op 4 augustus 1905 en het bewijs van voltooiing werd uitgegeven op 15 april 1907. Dat bewijs was aangevraagd door tuinarchitect Otto Schulz. Uit het bewijs blijkt dat er officieel toestemming was gegeven om een uitweg naar de Prinsenlaan te maken. Vandaar dat het adres Prinsenlaan 1-2 is geworden.

Er was tussen de bouwaanvrage en het afgeven van het bewijs van voltooiing (in vergelijking met andere bouwprojecten in die tijd) een lange tijd verstreken. Dat kan te maken hebben met het feit, dat Schaafsma op 24 april 1906 overleed.

KB_TEN_Register_Nizza_2
(1994) Foto: Hans Haan

Blijkens het adresboek voor de gemeente De Bilt uit 1909 was R.M.A.O(tto). Schulz op Prinsenlaan 1 woonachtig en op nummer 2 woonde P. van der Poel. Uit het adresboek dat verscheen in 1920 bleek, dat Otto Schulz nog steeds op hetzelfde adres woonachtig was. Nummer 2 stond toen op naam van A. Bleeker, architect.